HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Sammen skal vi sikre fremtidens helse- og velferdstjenester i Oslo og Akershus

Konferanse for ledere innen sektorene helse, velferd og arbeid.

Sted: OsloMet, Stensberggata 26 Dato og tid: torsdag 8. november 2018 kl. 09.00 - 16.00

Arbeidslivet må involveres i utforming av innholdet i helse- og sosialfagutdanningene og forskningen for å ivareta relevans og helhet. OsloMet skal tilby utdanninger som ivaretar kommunenes behov for arbeidskraft og kompetanse på kort og lang sikt og utdanningene skal imøtekomme arbeidslivets behov for innovasjon, flerkulturell kompetanse, tverrfaglighet og omstillingsevne. Innspill og konkrete idéer fra konferansen vil tas videre for å utvikle samarbeidsformer og prosjekter.

Program

08.00 Kaffe og registrering

09.00 Velkommen til OsloMet ved rektor Curt Rice

09.15 FoU-strategi for Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, Oslo kommune, ved seksjonssjef Knut Egil Asprusten

09.25 Presentasjon av Solprosjektet v/ Anne Gunvor Nystrøm, Ullensaker kommune og Iver Olav Sunset, dgi 

10.35 Kompetansebehov i kommunene i fremtiden, innlegg "Kropp og sjel"-prosjektet. Et tverrfaglig kompetanseløft innen psykisk helse, helsehus i Oslo, ved Annika Borg Diesen

11.35 Lunsj

12.25 Samarbeid om forskning med fokus på behovsidentifisert forskning, innlegg om kliniske stipendiater og Kompetansesenter for arbeidsinkludering ved dekanene Gro Jamtvedt og Ann-Helén Bay

13.55 Tverrfaglig samarbeidslæring, presentasjon av INTERACT ved Ingrid Narum

15.10 Panel og dialog

15.45 Oppsummering og avslutning

16.00 Mulighet for mingling

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med Gro Moldstad: gro-mathilde.moldstad@oslomet.no