meny
søk
English

Seminar: Unge medborgere i en ny tid. ICCS 2016

Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved HiOA har gleden av å ønske velkommen til seminar med lansering av resultater fra den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS – tirsdag 7. november.

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46 - Athene 1 & 2 Dato og tid: tirsdag 7. november 2017 kl. 13.00 - 15.30

Bilde viser folk som går på gaten

Ungdom og demokratiforståelse

Hensikten med The International Civic and Citizenship Education Study 2016 er å undersøke hvordan unge både utøver og forberedes til rollen som demokratiske medborgere i dagens og framtidens samfunn. Studien er gjennomført blant ungdomsskoleelever på 9. trinn i hele landet.

Temaer på seminaret

På seminaret tirsdag 7. november vil de første resultatene fra kunnskapstesten i ICCS 2016 bli presentert. Vi vil også beskrive hva funnene fra studien kan fortelle oss om sosial ulikhet i samfunnspolitisk deltakelse og kunnskapsnivå, om studien viser endringer fra 2009 til 2016, og om norske elever skiller seg fra elever i andre deltagerland i Norden og internasjonalt.

Om ICCS-undersøkelsen

ICCS 2016 er, i likhet med TIMSS og PIRLS-undersøkelsene, en internasjonal komparativ undersøkelse i regi av utdanningsinstitusjonen IEA. ICCS 2016 hadde deltakere fra 24 land. Studien beskriver ungdoms forståelse av, kunnskap om og engasjement i demokrati og medborgerskap. Den er en oppfølging av den tidligere CIVIC-studien som ble gjennomført i 1999, og ICCS-studien fra 2009, og den er utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

•    Sted : Pilestredet 46 (Athene 1&2)
•    Tid : 7. november kl. 13.00-15.30.
•    Twitter: #ICCSNorge
•     Les mer på prosjektets nettside

Påmelding

Seminaret er gratis, men vi vil gjerne at du melder deg på under av hensyn til plassbegrensning og servering.