HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Seminar: Unge medborgere i en ny tid. ICCS 2016

Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved HiOA har gleden av å ønske velkommen til seminar med lansering av resultater fra den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS – tirsdag 7. november.

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46 - Athene 1 & 2 Dato og tid: tirsdag 7. november 2017 kl. 13.00 - 15.30

Bilde viser folk som går på gaten

Ungdom og demokratiforståelse

Hensikten med The International Civic and Citizenship Education Study 2016 er å undersøke hvordan unge både utøver og forberedes til rollen som demokratiske medborgere i dagens og framtidens samfunn. Studien er gjennomført blant ungdomsskoleelever på 9. trinn i hele landet.

Temaer på seminaret

På seminaret tirsdag 7. november vil de første resultatene fra kunnskapstesten i ICCS 2016 bli presentert. Vi vil også beskrive hva funnene fra studien kan fortelle oss om sosial ulikhet i samfunnspolitisk deltakelse og kunnskapsnivå, om studien viser endringer fra 2009 til 2016, og om norske elever skiller seg fra elever i andre deltagerland i Norden og internasjonalt.

Programmet

13.00     Åpning av seminaret ved prodekan for utdanning ved HiOA, Nina Waaler

13.10     Unge medborgere i en ny tid . Om ICCS studien og dens betydning.
Ved forsker Idunn Seland, NOVA, HIOA

13.20     Hva kan de? Kunnskap om og forståelse av demokrati og medborgerskap blant unge i Norge og i Norden. ICCS Kunnskapstesten 2016.
Ved forsker Kristinn Hegna, NOVA, HiOA/UiO

13.45     Pause

14.00     Hva gjør og tenker de? Unges samfunnspolitiske deltakelse og holdninger til demokrati i Norge og Norden. ICCS Elevundersøkelsen 2016.
Ved forskningsleder ved NOVA, Guro Ødegård, og data manager på ICCS Vegard Svagård, ved NOVA.

14.25     Skolen som demokratiforberedende arena?
Ved Tarjei Helland, stipendiat ved LUI, HiOA

14.40     Veien videre - videre forskning på ICCS data 

  • Orientering om ICCS temanummeret på Tidsskriftet for ungdomsforskning (utkommer mai 2018), ved temanummerets redaktør, Kristinn Hegna
  • Orientering om ICCS temanummeret på Nordic Journal of Comparative and International Education (utkommer mai 2018), ved temamummerets redaktør, Heidi Biseth,

14.50  Kommenterer til rapporten fra følgende

  • Leder av Elevorganisasjonen, Rahman Akhtar Chaudry
  • Utdanningsforbundet, v. Bjørn Christian Nilsen, sentralstyremedlem
  • Stipendiat Nora E. H. Mathé ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).
  • Forsker ved NOVA, Anders Bakken

15.20     Avslutning ved ICCS prosjektleder Lihong Huang

Ordstyrer: Avdelingsleder ved Utdanningsdirektoratet, Anne Berit Kavli

Programmet vil bli fortløpende oppdatert

Om ICCS-undersøkelsen

ICCS 2016 er, i likhet med TIMSS og PIRLS-undersøkelsene, en internasjonal komparativ undersøkelse i regi av utdanningsinstitusjonen IEA. ICCS 2016 hadde deltakere fra 24 land. Studien beskriver ungdoms forståelse av, kunnskap om og engasjement i demokrati og medborgerskap. Den er en oppfølging av den tidligere CIVIC-studien som ble gjennomført i 1999, og ICCS-studien fra 2009, og den er utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

•    Sted : Pilestredet 46 (Athene 1&2)
•    Tid : 7. november kl. 13.00-15.30.
•    Twitter: #ICCSNorge
•     Les mer på prosjektets nettside

Påmelding

Seminaret er gratis, men vi vil gjerne at du melder deg på under av hensyn til plassbegrensning og servering.