HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Siv Skarstein disputerer

M.Sc. Siv Skarstein ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Universitetet i Oslo (UiO).

Tittel på avhandlingen: Frequent use of over-the-counter analgesics among adolescents – a warning sign of troubled lives.

Sted: Rødt auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20 Dato og tid: mandag 22. januar 2018 kl. 12.30 - 16.00

M.Sc. Siv Skarstein har gjennomført stipendiatperioden som ansatt stipendiat ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved Fakultet for helsefag, HiOA.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: Kan psykososiale vansker ved alvorlig, langvarig bruk av reseptfrie smertestillende medikamenter hos ungdom predikeres, og kan slike vansker forebygges?

Tid og sted: 22. januar 2018 kl. 10:15, Rødt auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20    

Bedømmelseskomité

1. opponent: Førsteamanuensis Trude Reinfjell, Psykologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2. opponent: Seniorforsker Vibeke Koushede, Statens Institut for folkesundhed, Danmark

Leder av bedømmelseskomiteen: Professor Audun Stubhaug, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Astrid Klopstad Wahl, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Prodekan og professor Sølvi Helseth, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sammendrag

Vi ønsket økt kunnskapen om ungdom som hyppig bruker reseptfrie smertestillende medisiner. Tre studier inngår, en kvantitativ studie og to kvalitative studier.  I den kvantitative studien (studie 1) undersøkte vi 367 ungdommer mellom fjorten og femten år fra seks ungdomskoler. De som brukte reseptfrie smertestillende daglig til ukentlig, høyforbrukerne, ble sammenlignet med de som brukte slik medisin sjeldnere eller aldri. Det viste seg at høyforbrukerne hadde mer smerter fra ulike deler av kroppen, sov mindre, hadde høyere skolefravær, inntok mer koffeinholdige drikker, hadde flere episoder med fyll, arbeidet mer i fritiden, hadde lavere ambisjoner for fremtidig utdanning og lavere selvtillit enn de andre ungdommene. For å få dypere innsikt i ungdommenes livsopplevelser ble det gjennomført to kvalitative studier. I den første studien (studie 2) intervjuet vi nitten høyforbrukende ungdommer mellom 14 og 16 år. Gjennom samtalene kom det frem at smerte reduserte ungdommenes evne til å håndtere dagliglivets utfordringer. Ungdommene følte seg ikke fornøyde med seg selv, sitt utseende eller med egne prestasjoner. De strevde med å tilpasse seg for å oppnå tilhørighet og føle seg verdsatt. For å få ytterligere kunnskap intervjuet vi så åtte mødre til ungdommer som hadde deltatt i studie 2. Vi analyserte intervjuene som dyader bestående av mor og ungdom (studie 3). Stressende barndom og oppvekst med mangel på forutsigbarhet, langvarige familiekonflikter, hyppig skifte av bosted og alvorlige helse- eller rusproblemer i nær familie var fremtredende. Savnet etter et trygt og god vennskap sto sentralt. Mor syntes å være den primære omsorgspersonen, ofte uten støtte fra far eller øvrig familie. Ungdommene syntes å være psykososialt avhengige av sine mødre. Mødre hadde også betydelig innflytelse på ungdommenes daglige aktiviteter, vurdering av smerte, smertemestring og bruk av reseptfrie smertestillende medisiner.

Disputas ved UiO