HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Sluttkonferanse for GoBaN – Gode barnehager for barn i Norge

Prosjektet har gjennomført en større undersøkelse av hva som kjennetegner god kvalitet i Norske barnehager.

Sted: OsloMet – storbyuniversitetet, Pilestredet 32 Dato og tid: mandag 14. januar 2019 kl. 09.00 - tirsdag 15. januar kl. 16:30

Logoen til prosjektet GoBaN

GoBaN Gode barnehager for barn i Norge er det største norske longitudinelle forskningsprosjektet innen barnehagefeltet noensinne. Under sluttkonferansen presenteres funn fra seks års forskning på kvaliteten i Norske barnehager.

Påmelding

Konferanseavgiften er 1500 kroner for begge dagene. Avgiften inkluderer konferansepakke begge dagene, samt fingermat på konferansens første dag. Deltakelse på enkeltdag koster 800 kroner.

Betaling skjer i påmeldingsskjema som blir lenket lenket opp under. Det er dessverre ikke mulig å få tilsendt faktura.

Venteliste - fulltegnet konferanse

Konferansen er nå fulltegnet. Ønsker du muligheten til å stå på venteliste dersom det blir ledig plass? Meld deg på venteliste.

Overnatting

Deltakerne må selv bestille og betale for overnatting. Det er holdt av dobbeltrom og enkeltrom på Scandic Holberg (kun 100 meter fra konferanselokalene). For å få den rabatterte prisen må rommet bestilles senest 7. desember. Benytt bookingkode 46 71 55 51.

Program

(med forbehold om endringer)

Mandag 14. januar

09.00-10.00: Registrering og kaffe

10.00-10.15: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner åpner konferansen 

10.15-11.45: Presentasjon av prosjektet (hovedresultater fra ITERS/ECERS og CIP).

Prosjektleder/førsteamanuensis Elisabeth Bjørnestad og forsker I Lars Gulbrandsen

11.45-12.00: Pause

12.00-13.30: To parallellsesjoner, gruppe 1 og 2

Gruppe 1: Betydningen av godt samspill i barnehagen

i. Barnehagelærere og assistenters samspillsferdigheter overfor de yngste barna  

Førsteamanuensis  Martine Broekhuizen og prosjektleder/førsteamanuensis  Elisabeth Bjørnestad 

ii. Økt bevissthet rundt samspillskvalitet i barnehagen 

Stipendiat Anne Grethe Baustad 

iii. Betydningen av interaksjonskvalitet i barnehagen for barns utvikling av sosial kompetanse i overgang til skole 

Stipendiat Maren Meyer Hegna  

Sesjonen ledes av – forsker I  Lars Gulbrandsen og professor Jacqueline Barnes 

Gruppe 2: Barnehagens betydning for barns læring, sosioemosjonelle- og kognitive utvikling

i. Effekten av tidlig barnehagestart på barns kognitive og sosiale utvikling 

Ph.d. Erik Eliassen 

ii. Språkarbeid og barns språklige utvikling 

Stipendiat Joakim Evensen Hansen  

iii. Relasjonskvalitet og betydningen for barns sosiale kompetanse 

Stipendiat Ingrid Midteide Løkken 

Sesjonen ledes av – professor  Thomas Moser

13.30-14.30: Lunsj

14.30-16.00: To parallellsesjoner, gruppe 1 og 2 (samme innhold som over)

16.00-16.15: Pause

16.15-17.00: Better Provision in ECEC for ALL: evidence from research

Professor Iram Siraj

17.00 og utover: Snacks og drikke

Etter dagens konferanseprogram: “Møt en forsker”: 30-minutters kafébord-samtale med forskerne som presenterer på konferansen.

Tirsdag 15. januar

08.30-09.15: Child outcomes in relation to early experience 

Professor Edward Melhuish

09.15-09.30: Pause

09.30-11.30: To parallellsesjoner, gruppe 3 og 4

Gruppe 3: Lek, læring og medvirkning  

i. Risikolek blant de yngste - et supplerende syn på kvalitet i barnehagen 

Førsteamanuensis Rasmus Kleppe 

ii. Barnehagens praksis med utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell 

Stipendiat Tone Rove Nilsen 

iii. Medvirkning i fellesskap 

Stipendiat Marianne Ree 

iv. Hvordan kan ITERS og ECERS være nyttige verktøy i utviklingen av det faglig pedagogiske innholdet i barnehagene i Norge? 

Førstelektor Karen Marie Eid Kaarby og førstelektor Cato Tandberg 

Sesjonen ledes av forsker I Lars Gulbrandsen 

Gruppe 4: Kvalitative tilnærminger til kvalitet   

i. Rammer som støtter opp om kvalitet i barnehagen 

Professor Marit Alvestad og universitetslektor Inger Benny Tungland 

ii. Samspill som fremmer barns lek, læring og trivsel i barnehagen 

Professor Liv Gjems

iii. Foreldres syn på kvalitet i norske barnehager - om læring, lek og samarbeid 

Stipendiat Kristin Danielsen Wolf 

iv. Bruk av ITERS-R og ECERS-R til egenevaluering i norske barnehager 

Prosjektleder/førsteamanuensis Elisabeth Bjørnestad og førsteamanuensis Rasmus Kleppe 

Sesjonen ledes av prosjektleder/førsteamanuensis  Elisabeth Bjørnestad 

11.30-12.30: Lunsj

12.30-14.30: To parallellsesjoner, gruppe 3 og 4 (samme innhold som over)

14.30-14.45: Pause

14.45-15.15: Dilemman och utmaningar i barnehagen – teori och praktik 

Professor Ingrid Pramling Samuelsson

15.15-16.15: Paneldebatt

Ledes av professor Ingrid Pramling Samuelsson og professor Thomas Moser 

16.15 – 16.30: Avslutning

Etter dagens konferanseprogram: “Møt en forsker”: 30-minutters kafébord -samtale med forskerne som presenterer på konferansen

Kontakt

Kontaktperson for konferansen er Trine Simonsen, trine.simonsen@oslomet.no