HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Utviklingsmeldingen: En egeninteressens utviklingspolitikk?

HiOA inviterer til lunsjseminar om Utviklingsmeldingen 'Felles ansvar for felles framtid', Fyrhuset, 21. april, kl 1 2- 13.

Sted: Fyrhuset, Campus Pilestredet, HiOA Dato og tid: fredag 21. april 2017 kl. 12.00 - 13.00

FNs bærekraftsmål

Velkommen til lunsjseminar om Utviklingsmeldingen: Felles ansvar for felles framtid.

Innledere

Meld. St. 24 (2016-2017): 'Felles ansvar for felles fremtid – Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk' legges frem for høring i Stortinget mandag 24. april.

Hvilke utviklingspolitiske kursendringer innevarsler meldingen? Vil den politikken det legges opp til hjelpe med å realisere FNs bærekraftsmål (Agenda 30) slik Norge er forpliktet til? Eller er norske interesser i ferd med å ta over utviklingspolitikken?

'Felles ansvar for felles fremtid' er den første omfattende utviklingsmelding fremlagt av en høyre-høyre regjering noen gang; og den første siden FN vedtok de nye bærekraftsmålene. Verden preges av mye større uro og usikkerhet nå enn sist en tilsvarende omfattende utviklingsmelding ble lagt frem (Meld St 25 (2012/13) 'Dele for å skape', Stoltenberg II) – og det er bare måneder til neste Stortingsvalg.

Arrangører: HIOA (NIBR og IST)