HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Vannforvaltning i endring

Ferske studier med relevans for regjeringens forslag til endring av den norske vannforvaltningsmodellen blir presentert i Forskningsparken på Blindern.

Sted: Forskningsparken, Blindern, Oslo Dato og tid: fredag 1. desember 2017 kl. 08.30 - 10.00

NIVA, NINA og NIBR har gjennom flere år forsket på den nye, helhetlige vannforvaltningen i Norge introdusert som følge av EUs vanndirektiv. Prosjektene WAPABAT, SusWater og GLU har studert ulike aspekter av vannforvaltningen som fenomen og prosess, og prosjektene har involvert ulike aktører fra forskning, forvaltning og næringsliv. SusWater har sett særlig på vannkraftsområdet. De to andre prosjektene har sett på vannforvaltningsprosessen mer generelt, GLU særlig i vannregion Glomma. SusWater og GLU har nylig kommet med nye rapporter. Wapabat og dets oppfølgingsstudier kom med en rapport i fjor. Noen av funnene i disse rapportene anser vi har relevans for det ferske forslaget til endring av vannforskriften, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven som ble presentert av regjeringen i begynnelsen av oktober, og som er på høring til midten av januar.

Les mer:  http://www.ciens.no/arrangementer/vannforvaltning-i-endring/