HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

"Veiledning i høyere utdanning, en vitenskapelig antologi". Boklansering.

Det blir presentasjon av kapitlene i antologien, faglige innlegg og intervju med redaktørene professor Sidsel Tveiten, OsloMet, og førsteamanuensis Anita Iversen, Norges Arktiske universitet UiT.

Sted: Litteraturhuset i Oslo Dato og tid: tirsdag 21. august 2018 kl. 18.00 - 19.30

Program

Velkommen ved Karine Liland, Fagbokforlaget
Presentasjon av "Veiledning i høyere utdanning, en vitenskapelig antologi" ved førstelektor Dag Willy Tallaksen, OsloMet - storbyuniversitetet
Smakebiter fra Antologien:

- "Læringsutbyttebeskrivelser, taksonomier og begreper som grunnlag for veiledning" ved universitetslektor Nanna Hauksdotter, UiT Norges arktiske universitet
- "Diskusjonsforum: digital veiledning av studenter i praksisstudier" ved universitetslektor Catrine Buck Jensen, UiT Norges arktiske universitet
Dialog mellom dekan Gro Jamtvedt ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet og redaktørene av antologien Sidsel Tveiten og Anita Iversen
Avslutning ved forlagsredaktør Liv Tønjum, Fagbokforlaget
 
Antologien "Veiledning i høyere utdanning" belyser veiledning i høyere utdanning i ulike sammenhenger og fra ulike perspektiver. Omdreiningspunktet er veiledning i praksisstudier i helsetjenesten. Kjernen i veiledning er den samme, uansett hvor den foregår, men den må tilpasses konteksten. Ulike aspekter drøftes i lys av forskning, læringssyn, utdanningspolitiske føringer og historie.

Påmelding

Boklanseringen er gratis og åpen for alle, men vi vil allikevel at du melder deg på her:
karine.liland@fagbokforlaget.no

Arrangementet på Facebook