HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Verdensdagen for selvmordsforebygging 2018

"Suicidalitet og selvmord – forståelse og møte med pasienter og etterlatte", er temaet for årets fagdag.

Sted: OsloMet – storbyuniversitetet, Pilestredet 32. Rom N010.023 - Lille Auditorium Dato og tid: fredag 14. september 2018 kl. 08.45 - 15.00

Program

08.45-09.00 Kaffe/te og frukt

09.00-09.15 Åpning av fagdagen, v/ Terese Grøm

09.15-09.45 I begynnelsen ville jeg ikke dø, v/ Thea Røstbakken

10.00-11.30 Selvmord og suicidalitet - ulike forståelser og konsekvenser for møtet med suicidale pasienter, v/ Kristin Østlie (inkludert pause)

11.30-11.45 Representanter som har stand presenterer seg (LEVE, Kirkens SOS, Mental Helse Ungdom, VIVAT)  

11.45-12.30 Pause. Ta med matpakke eller bruk kantina i samme etasje

12.30-14.15 Innledning til dokumentarfilm om tre unge etterlatte ved selvmord, v/ Åse Svenneby Mjelva
Filmvisning av "Livet går faktisk videre!" Filmen varer 45 minutter.
Etter filmen blir det dialog om sorg og hvordan møte etterlatte ved selvmord, v/ Valborg Sandvold Bertelsen og Åse Svenneby Mjelva

14.10-15.00 Takk for i dag, v/ May Vatne

Stands med informasjonsmateriale fra LEVE, Kirkens SOS, Mental Helse, VIVAT. Representanter fra disse er tilgjengelige for spørsmål i pausene.

Påmelding

Arrangementet er gratis og det er ingen påmelding.

Kontaktperson

May Vatne may@oslomet.no

Om bidragsyterne

  • Gro Jamtvedt er dekan ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet – Storbyuniversitetet.
  • Thea Røstbakken sentralstyremedlem i Mental Helse Ungdom, og har mange års erfaring som pasient innen psykisk helsevern. Thea er medisinstudent ved UiO.
  • Kristin Østlie er psykologspesialist med Phd ved Lovisenberg Diakonale sykehus/spesialrådgiver ved RVTS Øst. I sitt doktorgradsarbeid (disputerte 2. mars 2018) intervjuet hun nitten pasienter i selvmordsfare og deres terapeuter gjennom et år med fokus på den terapeutiske relasjonen.
  • Åse Svenneby Mjelva er etterlatt og medlem av LEVE Oslo og var med å etablere Unge LEVE, blant annet med ungdomssamlinger på nasjonalt nivå. Åse arbeider som farmasøyt i LINK Medical.
  • Filmen "Livet går faktisk videre!" er laget av regissør Suzanne Schønkopf ved Bravissimo AS, med økonomisk støtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.
  • Valborg Sandvold Bertelsen er familieterapeut og CGT-terapeut i Bufetat, Romerike. Hun er etterlatt og medlem av LEVE Oslo.
  • May Vatne er førstelektor ved OsloMet – storbyuniversitetet og medlem av styret i LEVE Oslo.

Arrangør

Fagdagen arrangeres av videreutdanning i psykisk helsearbeid, OsloMet – storbyuniversitetet og styret for Oslo fylkeslag av Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE). Arrangementet har fått midler fra Helsedirektoratet via LEVE Norge.