HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Workshop: Norsk bolig- og urbanforskning

De fire forskningsinstituttene på Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet – storbyuniversitetet inviterer i fellesskap til et nytt heldags arbeidsseminar om bolig- og urbanforskning i Norges land.

Sted: OsloMet Dato og tid: fredag 25. januar 2019 kl. 09.00 - 17.00

Bygårdsbilde

Alle forskere som skriver innenfor feltet, uansett disiplin eller tema, inviteres herved til å presentere sine arbeider i et kollegialt forum. Seminaret er forbeholdt arbeider som er tenkt publisert i artikkelformat i fagfellevurderte tidsskrifter i Norge og internasjonalt. Vi viderefører formatet med en kort presentasjon etterfulgt av en forberedt kommentar og generell diskusjon, ca en halv time per paper. Arrangementskomitéen vil sette sammen programmet etter hvilke papers som kommer inn. De to foregående årene har vi hatt to parallelle sesjoner.

Workshopen vil bli avholdt på Oslomets campus. Nærmere informasjon vil komme etter hvert. Det vil bli servert lunsj og felles middag på kvelden. Arrangementet (inkl. middag) er gratis.

Påmelding i form av abstract bes sendt til Kristin Aarland på kristin.aarland@oslomet.no snarest, og senest 31. desember. Man kan også delta uten å legge frem paper.

Fristen for å sirkulere paperutkast er 18. januar 2019. Vi ønsker å benytte anledningen til å informere om det nystartede Tidsskrift for boligforskning. Workshopens deltakere inviteres herved til å bidra til tidsskriftets andre nummer – innsendelsesfrist er 8.februar 2019.

Vi håper å se så mange av dere som mulig!

Hilsen arrangementskomiteen
Hans Christian Sandlie og Kristin Aarland, NOVA
Ingar Brattbakk, AFI
Christian Poppe, SIFO
Kim Astrup, NIBR