HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kontakt oss – Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Kontaktinformasjon for TKD ved HiOA.

Organisasjonsnummer: 997 058 925

Besøksadresser

Studiested Pilestredet

Studiested Kjeller

Hvordan du finner oss

Kart og veibeskrivelser

E-postadresser og telefonnummer

Til fakultetet

Til ansatte

Oversikter over ansatte med e-postadresser og telefonnummer finnes under institutter, fakultetsadministrasjon og fakultetsledelse på sidene til Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Du kan også søke i katalog over ansatte ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

E-post til studieadministrasjonen

Bruk disse e-postadressene ved alle spørsmål og henvendelser til studieadministrasjonen, ikke e-postadresser til ansatte. Alle epostadressene betjenes av minst to personer i studieadministrasjonen ved TKD.

Vi bruker informasjonen i emnefeltet i eposten til å sorterer eposthenvendelsene og har automatisk sortering på visse ord. Ordene er som følger:

  • Est 
  • Produktdesign
  • Teknologi

Bruken av disse ordene i emnefeltet vil lette arbeidet med e-posthenvendelsene.

E-post til FoU-administrasjonen

Postadresse

Høgskolen i Oslo og Akershus
Fakultet for teknologi, kunst og design / evt. hvilket institutt, seksjon eller ansatt
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Sosiale media

Facebooksider knyttet til ulike miljø:

Instagram:

Twitter:

Nettredaksjonen Publisert: Oppdatert: