HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kontakt oss – Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Kontaktinformasjon for TKD ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Organisasjonsnummer: 997 058 925

Kontaktskjema til fakultetet

  • Fyll ut kontaktskjema – Informasjonen du fyller ut medverkar til å kanalisere førespurnaden din raskare til rett person.

Besøksadresser

Studiestad Pilestredet

Studiestad Kjeller

Korleis du finn oss

Kart og vegforklaringar

Telefon til fakultetet

  • Telefon: 67 23 59 73, 67 23 59 74

E-postadresser

E-post til tilsette

Oversikter over tilsette med e-postadresser og telefonnummer finst under institutt, fakultetsadministrasjon og fakultetsleiing på sidene til Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Du kan også søke i katalog over tilsette ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

E-post til studieadministrasjonen

  • rom-tkd@oslomet.no – om rom og romreservasjonar i UniUntis og WebUntis for tilsette/studentar ved TKD
  • timeplan-tkd@oslomet.no - om timeplanar for deg som er tilsett/student ved TKD
  • kontaktskjema for andre førespurnader både for deg som er student og deg som ikkje er student i dag

Bruk desse e-postadressene ved spørsmål og førespurnader til studieadministrasjonen, ikkje e-postadresser til tilsette. Alle epostadressene vert tekne hand om av minst to personar i studieadministrasjonen ved TKD.

Vi bruker informasjonen i emnefeltet i eposten til å sortere epostførespurnadene og har automatisk sortering på visse ord. Desse orda er

  • Est 
  • Produktdesign
  • Teknologi

Bruken av disse orda i emnefeltet vil lette arbeidet med e-postførespurnadene.

E-post til FoU-administrasjonen

Postadresse

OsloMet – storbyuniversitetet
Fakultet for teknologi, kunst og design / ev. kva institutt, seksjon eller tilsett
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Sosiale media

Facebooksider knytt til ulike miljø:

Instagram:

Twitter:

Nettredaksjonen Publisert: Oppdatert: