HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ny ledertrio klar

Pressemelding fra Høgskolen i Oslo og Akershus 19. mai 2015.

Nina Waaler blir prorektor for utdanning og Morten Irgens blir prorektor for forskning og utvikling. Sammen med Curt Rice utgjør de HiOAs toppledelse fra 1. august.

Innstillingene ble vedtatt i styremøtet 19. mai, og påtroppende rektor Curt Rice ser frem til å lede HiOA videre fra 1. august sammen med de tilsatte prorektorene.

curt-rice-profil

- Jeg er særdeles fornøyd med de tilsettingene som styret har gjort i dag. Med Nina og Morten på lag i rektoratet, har vi et team med komplementære kompetanser som vil jobbe for at HiOA skal nå sine mål, og løse utfordringer underveis, sier påtroppende rektor Curt Rice.

Nåværende rektor og styreleder, Kari Toverud Jensen har ledet flertallet av innstillingsutvalgene, som har bestått av representanter for studenter, tilsatte og eksterne.

Prorektorer fra HiOA

nina-waaler-portrett

Nina Waaler kommer fra stillingen som dekan ved Fakultet for helsefag, som hun har hatt i to perioder. Hun er utdannet idrettsviter med ph.d. fra Norges Idrettshøgskole, der hun også har forsket og undervist i mange år. Hun har også jobbet i Helsedirektoratet og vært forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene.

- Jeg gleder meg til å være med på å videreutvikle HiOA. Høgskolen er en institusjon jeg er stolt av. Kompetansen er høy, erfaringen stor og kreativiteten blomstrer blant kollegaer og studenter. I samarbeid med eksterne aktører skal vi fortsette å bygge HiOA til å bli en ledende institusjon i sektoren, sier Nina Waaler.

morten-irgens-portrett

Morten Irgens har nå stillingen som forskningsdirektør i fellesadministrasjonen. Irgens kom til HiOA i 2014 fra stillinger som dekan og viserektor for forskning ved Høgskolen i Gjøvik.  Han har erfaring fra instituttsektoren, universitetssektoren, næringslivet og forskningsfinansiering, og har sin ph.d. i Computer Science fra Simon Fraser University i Vancouver.

- Det er et privilegium å få lov til å være med på å lede Høgskolen i Oslo og Akershus. HiOA må være blant Norges meste spennende og givende steder å jobbe.  Med sin brede fagsammensetning, forskningsaktivitet, og sine inspirerende studenter og kunnskapsrike medarbeidere, er HiOA unikt posisjonert til å utvikle og levere kunnskapen som det moderne velferdssamfunnet trenger, sier Morten Irgens.   

To dekaner klare

To dekaner og én senterleder ble også tilsatt i dagens styremøte. Knut Patrick Hanevik er tilsatt som dekan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hanevik har allerede vært dekan ved LUI i to perioder, og tiltrer dermed sin tredje periode fra 1. august 2015.

Fakultet for teknologi, kunst og design får Egil Trømborg som ny dekan fra 1. august. Trømborg har bakgrunn som blant annet forskningssjef ved SINTEF og teknologidirektør i REC.

- Jeg er opptatt av å få på plass dekaner som ser helheten i organisasjonen, og gleder meg til å samarbeide med Egil Trømborg og Knut Patrick Hanevik, sier Curt Rice, som selv starter i jobben som ny rektor 1. august.

Prosessen med å tilsette Dekaner ved Fakultet for Helsefag og Fakultet for Samfunnsfag er ikke over. Styret har etter anbefaling fra høgskoledirektøren bestemt at stillingene skal lyses ut igjen for å få et bredere søkergrunnlag.

Senterleder fortsetter

Oddgeir Osland er tilsatt som leder for Senter for profesjonsstudier (SPS). Han har hatt stillingen siden 2011, og fortsetter dermed i en ny 4-årsperiode. Prorektor Frode Eika Sandnes har ledet innstillingsutvalget for senterlederstillingen.

Kontaktinformasjon for pressen

Styreleder og nåværende rektor, Kari Toverud Jensen: +47 416 57 980

Påtroppende rektor, Curt Rice: +47 464 14 635

Påtroppende prorektor for utdanning, Nina Waaler: +47 452 55 055

Påtroppende prorektor for forskning og utvikling, Morten Irgens: +47 465 41 941

Publisert: Oppdatert: