HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Databaser

Trenger du mer hjelp til informasjonssøk - ta kontakt med biblioteket!

Fagressurssidene - databaser og tidsskrifter etter fag

Databasetilgang hjemmefra: logg på med ditt Feide-brukernavn og passord.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

A

Academic Search Premier - bruk Academic Search Ultimate (utvidet versjon av Premier)

Academic Search Ultimate
Inneholder fagfellevurderte artikler i tillegg til bøker, rapporter og videoer innen de fleste fagområder.

ACM Digital Library
Omfattende fulltekstsamling av artikler, konferansepapir og bøker innen informatikk, IT og telekommunikasjon.

Allmusic
Musikkdatabase. Oppslagsverk for musikkinnspillinger, artister, anmeldelser osv. Gratis tilgang.

Amed
Alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling/smertebehandling, logopedi, rehabilitering og pediatri. Liten overlapping til andre baser.

Leter du etter Anatomy.tv? Den er erstattet av Visible Body.

Arbeidsrett.no (logg inn med ditt Feide-brukernavn og passord for informasjon om tilgang)
Løpende oppdatert og nettbasert kommentarutgave til arbeidsmiljøloven. Den omfatter kommentarer til kollektive arbeidsrettslover og andre tilgrensende lover og rettsområder.

Arbline
Referanser til bøker, rapporter, konferansepublikasjoner og artikler innen arbeidsliv, arbeidsmiljø og arbeidsmarked. (Arbetslivsbibliotekets database t.o.m. 2007, etter dette er Arbline en deldatabase i Libris.) Gratis tilgang.

ARTbibliographies Modern 
Dekker moderne kunst, samtidskunst, fotografi og installasjonskunst.

Article First
Internasjonal artikkelbase innen business, humanistiske fag, medisin, populærkultur, vitenskap, teknologi og forskning.

Artikkelbasen (tidligere Arkdok)
I denne basen registreres presentasjoner av norsk samtidsarkitektur fra norske og utenlandske tidsskrifter. Norske arkitektkonkurranser dekkes også. Referanseartikkelbasen inneholder over 33.000 poster og ajourføres daglig.
Veiledning i Artikkelbasen

Arts & Humanities Citation Index 
Ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.
Veiledning i Arts & Humanities Citation Index

Atekst 
Artikler fra norske, svenske og danske aviser.

Aviser (utenlandske): Library Press Display.

Aviskatalogen
Informasjon om norske aviser. Her finner du avisenes annonsepriser, adresser, kontaktpersoner, teknisk spesifikasjon og opplagstall for ulike geografiske områder. Du kan også hente ut data og laste disse ned i egne systemer. Gratis tilgang.

B

BHA and RILA
BHA (Bibliography of the History of Art) og RILA (Répertoire de la litterature de l'art) er kunsthistoriebaser som dekker materiale publisert mellom 1975 og 2007 . Gratis tilgang.

Bibbi
Biblioteksentralens bibliografiske databaser. Gratis tilgang.

Bibliografi over norsk litteraturforskning
Referanser til norsk litteratur etter 1500 og generell litteraturkritikk og litteraturteori. Gratis tilgang.

Bibliotek.dk
Søk etter bøker som finnes i offentlige danske bibliotek. Ikke fulltekst. Gratis tilgang.

Biblioteksøk
Nasjonal søketjeneste med informasjon om bøker, elektroniske publikasjoner, lydbøker, noter m.m. i norske bibliotek. Biblioteksøk viser hvilke bibliotek som eier publikasjonen du er ute etter. Gratis tilgang.

Biomed Central
Fagfellevurderte tidsskrifter/artikler innen medisin og biologi. Gratis tilgang.

BMJ Best Practice
Klinisk oppslagsverk. Spesielt utviklet med tanke på allmennlegens møte med pasienten.

British Library Public Catalogue
Søk i British Librarys 13 millioner dokumenter (bøker, tidsskrifter o.l.) innenfor alle fagområder. Gratis tilgang.

BrowZine
En tjeneste som gir deg enkel tilgang til e-tidsskrifter, som OsloMet (Universitetsbiblioteket) abonnerer på. Du kan bruke BrowZine direkte i nettleseren, eller laste ned en egen app for de fleste mobile enheter. BrowZine gir deg mulighet til å opprette en personlig konto. Dette gjør at du kan lage din egen digitale bokhylle samt motta varsler når et tidsskrift du "abonnerer" på kommer med nye utgaver.

Business Source Elite 
Artikkelreferanser innen fagområdene ledelse, økonomi, markedsføring osv. Mye fulltekst.

Byggforskserien
Gir løsninger og anbefalinger for planlegging, prosjektering, utførelse og forvaltning innen byggebransjen. Ønsker du å bruke figursamlingen må du ta kontakt med SINTEF Byggforsk for å få tillatelse til bruk.
Veiledning til Byggforskserien

C

Cambridge Books online
Elektroniske bøker (e-bøker) til lesing på PC-skjerm eller nedlasting til mobile enheter. E-bøker innen områdene kunst, drama og politikk. Lastes ned kapittelvis som PDF-filer.
Veiledning i Cambridge Books online

Cambridge University Press
Cambridge Journals inneholder ca. 250 titler, fordelt på en rekke fagområder.

Campbell Collaboration Library
Systematiske oversikter og randomiserte, kontrollerte undersøkelser/studier innen sosial velferd, psykologi, kriminologi og utdanning. "Søsterbasen" til Cochrane Library. Gratis tilgang.

Cinahl 
Artikler, bøker og rapporter med hovedvekt på sykepleie. Ca. 600  av 3000 tidsskrifter er tilgjengelige i fulltekst. Andre områder: biomedisin, fysioterapi og ergoterapi. Dekker behandling, diagnose, prognose og årsak, spesielt sterk på kvalitativ forskning.
Veiledningsvideo til Cinahl del 1 og del 2 (OsloMet)

Clarke's Analysis of Drugs and Poisons
Omfattende guide med artikler om mer enn 1700 legemidler og giftstoffer.

Clinical Evidence
Oppsummerer tilgjengelig forskning om effekt og bivirkning av behandling for en rekke diagnoser. Gratis tilgang.

Cochrane Library
Systematiske oversikter og kontrollerte, randomiserte studier over effekt av behandlende og forebyggende tiltak. Fulltekst. Internasjonal dekning. Gratis tilgang (i Norge).

The Collection of Computer Science Bibliographies
Bibliografier av vitenskapelig litteratur innenfor datafag. Gratis tilgang.

Compendex (Engineering Village)
Omfattende referansedatabase innen ingeniørfag og teknikk. Databasene Knovel og Inspec er også tilgjengelig via lenken.

Copac
Fellesdatabase for britiske universitets- og nasjonalbibliotek. Gratis tilgang.

CRD databases
3 databaser innenfor helse og økonomi: DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects), NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) og Health Technology Assessment (HTA). Gratis tilgang.

CRIStin (Current Research Information System in Norway)
Informasjon om forskning i Norge. Gratis tilgang.

D

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)
Samler informasjon om alle aspekt ved virksomheten på norske universiteter og høgskoler - studenter, forskning, økonomi m.m. Gratis tilgang.

Dawson era  (hak bort "Show unowned content" og trykk på Update for å se OsloMets e-bøker)
E-bøker innenfor en rekke fagfelt som du kan lese online eller laste ned til egen pc/nettbrett og låne i inntil tre dager om gangen. Når lånetiden er ute forsvinner boka. Bøkene finner du både i Oria og i Dawson .
Veiledning i Dawson era

Den danske forskningsdatabase (DEF)
Referanser til vitenskapelige artikler, avhandlinger, konferansepapirer m.m. Gratis tilgang.

Design & Applied Arts Index (DAAI) 
Base for kunsthåndverk, design og designrelaterte tidsskrifter.

Diktregisteret
Referanser til norske dikt. Du kan søke på tittel, førstelinje, forfatter, tema/emne. Gratis tilgang.

DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Kvalitetskontrollerte tidsskrifter i fulltekst innen forskning og vitenskap. Gratis tilgang.

E

Ebook Central (tidligere EBL og Ebrary) (logg inn med Feide-brukernavn og passord)
Elektroniske bøker (e-bøker) innenfor en rekke fagområder. Til lesing på PC-skjerm eller nedlasting til mobile enheter. Finn også bøkene via Oria.
Veiledning i Ebook Central | Veiledningsside for Ebook Central

E-book Collection  (via EBSCOhost)
Elektroniske bøker (e-bøker) til lesing på PC-skjerm eller nedlasting til mobile enheter. E-bøkene kan også søkes opp via Oria.
Veiledning av E-book Collection

EBSCOhost
Databasevert som gir tilgang til følgende databaser i samme grensesnitt:
Academic Search Premier, Academic Search Ultimate, Business Source Elite, Cinahl, E-book Collection, EconLitEducation Source, ERIC, Food Science Source, GreenFILEInternational Bibliography of Theatre & Dance, Library Information Science & Technology (LISTA), MathSciNetMedline, SocINDEX, SPORTDiscus og Teacher Reference Center. Se den enkelte base for mer informasjon.

EconLit
Referanser til artikler, bøker, kapitler i bøker, rapporter, bokomtaler, doktoravhandlinger og konferanser innen sosialøkonomi.

Education Source
Referanser og fulltekst til artikler og bøker innen utdanningsrelaterte emner. Dekker alle utdanningsnivåer - fra tidlig barndom til høyere utdanning - samt alle pedagogiske spesialområder som flerspråklig utdanning, helseopplæring og testing.

Eikon
Thomson Reuters Eikon erstatter programmet Datastream. Eikon inneholder blant annet makro-økonomiske data, sosiale indikatorer, energipriser og markedsdata.  
Veiledning i Eikon | Tilgang på tre PCer i PC-laben, Biblioteket P35.

Elsevier (ScienceDirect)
Elektroniske bøker (e-bøker). Hovedsaklig naturvitenskaplig og helsefaglige e-bøker. Uten DRM (kopisperre). Kan derfor fritt leses eller lastes ned til mobile enheter eller PC.

Embase
Biomedisin. Effekt av tiltak, diagnose, prognose, årsak og kvalitativ forskning. Spesielt sterk på farmakologi og toksikologi. Referanser fra 1980 - . Internasjonal dekning, men vesteuropeisk orientert. 

Emerald
Utvalgte tidsskrifter i fulltekst innen økonomi, ledelse, bibliotek - og informasjonsfag.

Emner i skjønnlitteraturen (logg inn med ditt Feide-brukernavn og passord for informasjon om tilgang)
Søk i ca. 100 emner innen barne- og ungdomslitteraturen (tegneserier og bildebøker inkludert).

Engineering Village
Plattform som gir deg tilgang til Knovel, Compendex og Inspec. Omfattende referansedatabase innen teknologifagene.

Epistemonikos
Internasjonal database innen helsefag. Basen kobler sammen systematiske oversikter, metaanalyser og enkeltstudier, som gjør det enklere å finne dokumenter relatert til hverandre. Epistemonikos søker i PubMed og andre databaser etter systematiske oversikter om behandling, diagnose, prognose, skade og etiologi. Gratis tilgang.

ERIC (via EBSCOhost)
Referanser til artikler, bøker, doktoravhandlinger med mer innen pedagogikk og psykologi. Over to tredjedeler av innholdet er fulltekst. 

ERIC (via Educational Resource Information Center)
Referanser til artikler, bøker, doktoravhandlinger med mer innen pedagogikk og psykologi. Over to tredjedeler av innholdet er fulltekst. Gratis tilgang.

Essential Science Indicators
Gir et bilde på hvilke forskere, institusjoner, land eller tidsskrifter som utmerker seg innen forskjellige vitenskapsområder. Indikatorene baserer seg på siteringer av og referanser til artikler i vitenskapelige tidsskrifter. 

F

Fagarkivet
Digitalt arkiv som inneholder faglige arbeider og studentoppgaver produsert ved OsloMet – storbyuniversitetet. Gratis tilgang. 

Felleskatalogen
Medisiner/farmasøytiske spesialpreparater markedsført i Norge. Gratis tilgang.

Food Science Source 
Spesialdatabase for næringsmiddelfag. Fulltekstartikler fra ca. 1400 publikasjoner.

G

Galleri NOR
Nasjonalbibliotekets fotoarkiv. Gratis tilgang.

Google Boksøk
Søk i norske og utenlandske bøker. Kort beskrivelse, utdrag eller hele tekster. Gratis tilgang.
Veiledning i Google Boksøk

GreenFILE
Referanser til litteratur om miljøproblemer og miljøvern. 

H

Ser du etter Handbook of Pharmaceutical Excipients. Finn databasen under P

Helsebiblioteket
Offentlig finansiert kunnskapstjeneste for helsepersonell og studenter innen sykepleie og helsefag. Et nettsted som tilbyr en rekke ressurser som for eksempel databaser, elektroniske fagtidsskrifter, oppsummert forskning og oppslagsverk. Vi har følgende baser fra Helsebiblioteket: Amed, BMJ Best Practice  Embase, Medline, ProQuest, PsycINFO, UpToDate.   
Veiledning til Helsebiblioteket

I

Ibsen-bibliografien
Referanser til dokumenter av og om Henrik Ibsen. Gratis tilgang.

Idunn
Over 40 norske tidsskrift i fulltekst innen fagene jus, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag, økonomi og naturvitenskap.
Veiledning i Idunn

IEEE Xplore
Tidsskrift, bøker, standarder og konferansepublikasjoner innen ulike ingeniørfag.
Veiledning til IEEE Xplore

Index theologicus (IxTheo)
Omfattende base innen teologi. Inneholder referanser til artikler og festskrift. Gratis tilgang.

Index translationum
Liste over en rekke bokoversettelser. Gratis tilgang.

Inspec (Engineering Village)
Database som dekker ingeniørfag. Databasene Knovel og Compendex er også tilgjengelig via Engineering Village.

International Bibliography of Theatre & Dance
Finn artikler og bøker innen teater, dans, film m.m. Databasen gir fullteksttilgang til ca 200 tidsskrifter og 370 bøker.

Internet Archive
Internettets eget bibliotek. Gratis tilgang.

Internet Movie Database (IMDb)
Referanser til mer enn 15 millioner filmer og TV-serier. Gratis tilgang.
Veiledning til IMDb

ISI Web of Science har byttet navn til Web of Science og har nå innførsel under W.

J

Journal Citation Reports
Verktøy for statistisk analyse av vitenskapelige tidsskrifters innflytelse (impact factor med mer), basert på siteringshyppighet for 7500 tidsskrifter i Web of Knowledge-databasene.
Veiledning til Journal Citation Reports

JSTOR
Arkiv for et utvalg eldre tidsskrifter i fulltekst innen humaniora, samfunnsvitenskap m.m.

K

KF Infoserie
Nettbasert informasjonssystem for norske kommuner og fylkeskommuner, bestående av regelverket som gjelder for kommunesektoren, samt tolkninger og rettspraksis. Kun for studiested Pilestredet.  Veiledning for innlogging

Knovel
Tilgang til håndbøker og andre referanseverk innen teknologifagene. Knovel er også tilgjengelig via Engineering Village. Her kan du også søke i Compendex.

Leter du etter Konkdok? Se Norske arkitektkonkurranser.

Kunstbib
Kunsthistorisk bibliografi med referanser til bøker, artikler fra bøker og periodika (ARLIS: også utstillingskataloger) utgitt i Norge og i utlandet 1971-1986. Ikke fulltekst. Gratis tilgang.

KVK
Tysk og internasjonalt samsøk. Gratis tilgang.

L

Legatsiden
Informasjon om norske og utenlandske støtteordninger. Gratis tilgang.

Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA) 
Referanser til en rekke tidsskrifter, bøker o.l. innen bibliotek- og informasjonsfag.

Library & Information Science Source
Referanser og fulltekst til mer enn 460 tidsskrifter. Gir også tilgang til bøker, forskningsrapporter og konferansepublikasjoner. Dekker fagområdene bibliotek og informasjonsvitenskap, katalogisering, bibliometri, informasjonsgjenfinning og bibliotekhistorie.
Veiledning i Library & Information Science Source

Library of Congress
Søk i den amerikanske kongressens biblioteksamling. Gratis tilgang.

Library Press Display
Tilgang til en rekke aviser og magasiner fra hele verden. I tillegg til å kunne lese dagens avis har basen et såkalt rullende arkiv, og utgaver er tilgjengelige i 90 dager. Ca. 2200 aviser og magasiner fra 58 land er inkludert. Bl.a. Dagbladet, Aftenposten, USA Today, Daily Mail, Le Monde, The Guardian, Svenska dagbladet og Berlingske Tidene.
Last ned som app (Pressreader) når du er på OsloMets nett, da får du også tilgang hjemmefra.

LIBRIS
De svenske forskningsbibliotekenes felleskatalog. Gratis tilgang.

Lippincott Full Text
Tidsskriftpakke innen medisin, helsefag, samfunnsfag og vitenskap.
Veiledning i Lippincott Full Text

Littforsk
Referanser til bøker, hovedoppgaver fra norske universitet og Bibliotekstudiet ved Høgskolen i Oslo (tidlegere Statens bibliotek(høg)skole, Statens bibliotek- og informasjonshøgskole), artikler i bøker, årbøker og tidsskrift, forord og etterord i tekstutgaver - i hovedsak utgitt i Norge, men også en del i utlandet. Gratis tilgang.

Lovdata - gratisversjon
Lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser. Ofte stilte spørsmål. Gratis tilgang

Lovdata Pro - utvidet ekspertversjon for studenter.
Inneholder norske lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser i tillegg til rettskilder fra EU/EØS og andre internasjonale rettskilder.

Lovdata Pro - utvidet ekspertversjon for ansatte
Lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser. Egen profil må opprettes. I profilen får du mulighet for varsling ved endringer i lovverket og nye avgjørelser til lover/paragrafer, personlige merknader, deling av informasjon og lignende. Send en mail til lsb-digitalt@hioa.no for tilgang.

M

MarketLine
Analyser og rapporter om bransjer, markeder og land samt firmainformasjon og finansielle data innen store internasjonale markeder. Her finner du nyheter, trendrapporter, SWOT-analyser og meningsmålinger. Inneholder kvantitative og kvalitative data om over 30 000 firmaer innen 3500 bransjer i mer enn 215 land.
Videoveiledning til MarketLine

Martindale? Se Micromedex med Martindale.

Material ConneXion
Internasjonal materialdatabase som dekker over 6000 ulike fremtredende og bærekraftige materialer. Lokalisert i USA. Databasen regnes som en av de fremste innen materialforskning og materialutvikling og er et nyttig verktøy i utvikling av design, industri og økonomi.
NB! Lite kompatibel med Internet Explorer. Bruk av annen nettleser anbefales.

Materia
Gratis materialdatabase rettet mot design og produktutvikling. Krever registrering.

Maternity and Infant Care
Denne databasen dekker obstetrikk, jordmorfag, svangerskap, fødsel, barsel, barselomsorg og spedbarn/barnets første leveår. NB! Maksimum ti samtidige brukere.

MathSciNet
Oversikt, referanser og bibliografisk informasjon innenfor matematikk, statistikk, informatikk og beslektede områder. Noe fulltekst.

MathSciNet (via EBSCOhost)
Oversikt, referanser og bibliografisk informasjon innenfor matematikk, statistikk, informatikk og beslektede områder. Noe fulltekst.

Medline (via EBSCOhost)
Medline dekker medisin, sykepleie og andre helsefag med referanser til mer enn 22 millioner artikler fra ca. 5600 tidsskrifter. Mye fulltekst.
Veiledning til Medline via EBSCOhost

Medline (via Helsebiblioteket/OVID)
Medline dekker medisin, sykepleie og andre helsefag med referanser til mer enn 22 millioner artikler fra ca. 5600 tidsskrifter. Mye fulltekst. 

Medline (Pubmed)
Gratisversjon av Medline som dekker medisin, sykepleie og andre helsefag med referanser til mer enn 22 millioner artikler fra ca. 5600 tidsskrifter. Mye fulltekst. Gratis tilgang.

Medline (Web of Science)
Medline dekker medisin, sykepleie og andre helsefag med referanser til mer enn 22 millioner artikler fra ca. 5600 tidsskrifter. Mye fulltekst.
Veiledning til Medline (Web of Science)

Micromedex med Martindale
Omfattende internasjonalt oppslagsverk om legemidler. Inkluderer håndbøker som Martindale, NeoFax, Trissel2 og Index Nominum. 

MLA International Bibliography
Bibliografi over artikler, bøker og avhandlinger produsert av Modern Language Association.

MyiLibrary
Elektroniske bøker /e-bøker.
Veiledning til MyiLibrary

N

NCBI
Informasjon om bioteknologi. Gratis tilgang.

NBER Working Papers
Working papers fra National Bureau of Economic Research. Den anerkjente, uavhengige forskningsinstitusjonen vektlegger forskning som kan bidra til større forståelse av økonomi.

NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok)
NEL er et generelt medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell.

Netpunkt.dk
Service fra Dansk BiblioteksCenter med adgang til databaser og service for bibliotek. Abonnement brukes kun av Universitetsbibliotek.

NORA
Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv i Norge. Gratis tilgang.

Norart
Referanser til norske og nordiske tidsskrifter og årbøker innen de fleste fagområder. Gratis tilgang.
Veiledning til Norart (PDF)

Norbok
Referanser til bøker, småtrykk, monografier i serier, kart, edb-dokumenter (inkludert e-bøker), lydbøker (fra 1992) - utgitt i Norge, uansett språk. Basen er ikke oppdatert etter 1. januar 2011. Gratis tilgang.

Nordic base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)
Database innenfor pedagogikk som samler ny og kvalitetsvurderet skandinavisk forskning om barn i alderen 0-6 år i barnehagen. Gratis tilgang.

Nordicom
Nordisk kunnskapssenter for medie- og kommunikasjonsområdet. Gratis tilgang.

Nordiskt BDI-index
Nordisk database over litteratur om bibliotek, dokumentasjon og informasjon. Basen oppdateres ikke lenger. Gratis tilgang.

Norges kommunekalender
Detaljert informasjon 10 000 offentlige enheter og over 4000 leverandører til offentlig sektor i Norge med blant annet kontaktinformasjon, nøkkeltall og tjenestetilbud. Sortert etter bransjer, varemerker, kommuner, bedrifter og anbud.
Tilgang: logg på Norges kommunekalender via Oria ('Vis fulltekst'-fanen). Kun for studenter og ansatte ved OsloMet.

Norper
Referanser til periodika (tidsskrifter, årbøker) utgitt i Norge. Gratis tilgang.

Norsk legemiddelhåndbok
Terapiorientert, produsent- og myndighetsnøytralt oppslagsverk om medisiner/legemidler. Se også Felleskatalogen. Gratis tilgang.

Norsk senter for forskningsdata (NSD)
Arkiv for forskningsdata og formidler av data og datatjenester overfor forskningssektoren. Gratis tilgang. 

Norsk standard? Se Standard.no

Norske arkitektkonkurranser (tidligere Konkdok)
Basen dekker detaljert informasjon om konkurransene presentert i "Norske Arkitektkonkurranser" fra 1953 til i dag.
Veiledning til Norske arkitektkonkurranser

O

OAIster
Metadata til digitale ressurser fra mer enn 1000 bidragsytere innenfor alle fagområder. Gratis tilgang.

ODA (Open Digital Archive)
Digitalt arkiv som inneholder vitenskapelige artikler, doktoravhandlinger og masteroppgaver produsert på OsloMet. Gratis tilgang.

OECD iLibrary
Inneholder bøker, tidsskrifter, publikasjoner og statistikk i fulltekst fra OECD innen en rekke emner.

OpenDOAR
Base som gir tilgang til Open Access arkiver fra hele verden. Gratis tilgang.

OpenGrey
Inneholder referanser til europeisk grå litteratur. Grå litteratur er publikasjoner (rapporter, avhandlinger m.m.) som ikke er publisert i et tidsskrift eller via et forlag, og som derfor ikke fanges opp i referansedatabaser for faget. Gratis tilgang.

Ordnett.no
Elektroniske ordbøker fra Kunnskapsforlaget som gir tilgang til ordbøker på 6 språk (norsk, engelsk, tysk, fransk, italiensk og spansk), og innen fagområdene teknikk, økonomi og medisin.

Oria
Søketjenesten Oria er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved norske fag- og forskningsbibliotek. Gratis tilgang.

OTseeker
Referanser til systematiske oversikter og kvalitetsvurderte studier innen forebygging og behandling. Særlig relevant for ergoterapi. Gratis tilgang.

OVID Nursing Database - Tilgangsproblemer 2018. Helsebiblioteket jobber med saken.

Oxford Art Online
Inneholder i hovedsak artikler i fulltekst, biografier over kunstnere og bilder innen kunst- og arkitekturfagene. Basen inkluderer Grove Art Online, The Concise Oxford Dictionary of Art Terms, Encyclopedia of Aesthetics og The Oxford Companion to Western Art.
Veiledning til Oxford Art Online (video)

Oxford English Dictionary
Informasjon om betydningen, uttalen og historien til over 600 000 ord.
Veiledning til Oxford English Dictionary

Oxford Journals
Fulltekstartikler fra over 300 tidsskrifter innen en rekke av OsloMets fagområder.

P

PEDro
Behandling og forebyggende tiltak innenfor fysioterapi. Gratis tilgang.
Veiledning til PEDro

Pharmaceutical Excipients
En omfattende guide til bruk, virkning og sikkerhet av farmasøytiske hjelpestoffer.

Pressreader (aviser og magasiner)? Se Library Press Display.

Proff Forvalt (logg inn med ditt Feide-brukernavn og passord for informasjon om tilgang)
Utvidet firma- og regnskapsinformasjon inkludert kredittvurdering om norske bedrifter registrert i Brønnøysundregistrene. Mulighet for segmentering og eksport til Excel.
NB! OsloMet har 3 lisenser, og det kan kun være pålogget én person per lisens om gangen.

ProQuest
Artikler innen medisin, helsefag, helseadministrasjon, sykepleie og psykologi.

ProQuest Dissertations and Theses Global
Internasjonal database med tilgang til doktoravhandlinger i fulltekst innen et bredt fagfelt.

PsycArticles (via Helsebiblioteket)
Fulltekstartikler innen psykologi, psykiatri og beslektede emner. 

PsycBITE
Referanser til kvalitetsvurderte primærstudier over psykososiale tiltak rettet mot personer med pådratte hodeskader. Gratis tilgang. 

PsycINFO 
Referanser til artikler, bøker og bokkapitler innen psykologi og psykiatri.

PubMed
Gratisversjon av Medline. Referanser til tidsskrifter innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsevesen med mer innen biomedisin. Gratis tilgang.
Veiledningsvideo til PubMed (OsloMet)

PubMed Central (PMC)
U.S. National Institutes of Health sitt fritt tilgjengelige arkiv for biomedisinske og biologiske tidsskrifter. PMC Journal List. Gratis tilgang.

PubPsych
PubPsych er en åpen database som gjør det mulig å søke innhold innenfor psykologi i Europa og Amerika. Basen dekker ulike innholdstyper og inkluderer i tillegg til litteratur også informasjon om tester, forskningsdata og behandlingsprogrammer. Gratis tilgang.

R

RePEc / IDEAS
Den største bibliografiske databasen innen samfunns- og finansøkonomi. Basert på frivillig arbeid. Inneholder arbeidsnotater, artikler m.m. Gratis tilgang.

Retriever? Se ATEKST.

Rettsdata (velg IP-tilgang)
Rettsdata Norsk Lovkommentar er et juridisk oppslags- og referanseverk, som inneholder alle gjeldende lover med utfyllende kommentarer. Kommentarene viser til rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og annen relevant juridisk litteratur. Rettsdata Spesialfag gir utvidet kildetilgang, med fordypning innenfor bestemte rettsområder.

S

Sage
Fulltekstartikler fra et utvalg tidsskrifter innen samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag samt miljø- og biovitenskap. Om litteraturovervåkning.

Sage Research Methods
Metodebibliotek beregnet på forskere og studenter på alle nivåer. Basen omfatter kvantitativ og kvalitativ metode, og består av en rekke ulike verktøy. Den gir tilgang til ordbøker, referanseverk, tidsskriftartikler, instruksjonsvideoer og mer enn 1000 e-bøker, inkludert de små grønne og blå metodebøkene ("Little Green Book" og "Little Blue Book"). Metodekartet ("The Methods Map") er et visuelt verktøy spesielt beregnet på brukere uten spesielle forkunnskaper, men kan være nyttig også for mer drevne forskere. Ikke tilgang til Cases og Datasets.

Samteater
Opplysninger om teaterforestillinger ved Den Nationale scene, Nationaltheatret, Det Norske teatret, NRK o.l. Ikke oppdatert siden 2000. Gratis tilgang.

Sangindex
Søk etter / i sanger utgitt i Norge. Gratis tilgang.

Science Citation Index Expanded 
Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap.
Veiledning til Science Citation Index Expanded

ScienceDirect
Omfattende database med mye fulltekst innen ulike fagområder: teknologi, fysikk, kjemi og andre ingeniørfag, medisin, sykepleie, farmakologi og andre helsefag, samfunnsfag og kunst- og kulturfag, psykologi, økonomi. Inneholder også tilgang til e-bøker.
Veiledning til ScienceDirect

SciFinder
Bibliografisk database som dekker Chemical Abstracts database, CAS Registry file og Medline. Informasjon om reaksjoner med organiske forbindelser er også tilgjengelig, og en kan også søke på strukturer via et spesielt grafisk søkegrensesnitt. NB! Krever pålogging - gå til registreringssiden for å lage egen konto.
Veiledning til SciFinder

Scopus
Stor bibliografisk database som dekker ca. 20.000 akademiske tidsskrifter og noe annet akademisk materiale.

Social Care Online
Storbritannias største gratis database innen sosialt arbeid. Dekker forskning, offentlige dokumenter, tidsskriftartikler med mer, gir treff på referanser, sammendrag, fulltekst og lenker til nettsider. Gratis tilgang.

Social Sciences Citation Index 
Artikkel- og siteringsdatabase innen samfunnsfag.
Veiledning til Social Sciences Citation Index

SocINDEX 
Inneholder referanser til artikler innen sosiologiske emner, f.eks. antropologi, kriminologi, velferd, demografi, økonomisk utvikling, politikk, sosial psykologi med mer.

SPORTDiscus
Fulltekst og referanser til idrettsrelaterte tidsskriftartikler, bøker, kapitler i bøker med mer.

Springer
Stor forlagsdatabase med vitenskapelige e-bøker og tidsskrifter. Hovedvekt på naturvitenskapelige fag. Eksempler på OsloMet-fag som inkluderes er medisin, ingeniørfag, design, administrasjon og ledelse, utdanning og medisin. Ca. 1200 bøker og 2400 tidsskrifttitler.
Veiledning til Springer

SSRN (Social Science Research Network)
Open access-database innen samfunnsfag. Både abstracts og artikler i fulltekst. Gratis tilgang.

Standard.no
Standard.no inneholder standarder fra Standard Norge, Norges Elektrotekniske Komite og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. De utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet.

  • Vi anbefaler å bruke andre nettlesere enn Chrome og Edge.
  • Best visning med Windows og Adobe. Hvis du får blanke sider på Mac, lagre filen lokalt og åpne i Adobe derfra. Ikke kompatibel med Linux.
  • OsloMets abonnement på standard.no tillater deg å åpne og laste ned standarder i PDF gratis.
  • Standardene lagres lokalt hos deg og du har tilgang til standarden i 30 dager (også uten å være koblet til nett).
  • For å sikre bruk av oppdaterte og gyldige standarder, må standarden evt. lastes ned på nytt etter disse 30 dagene.

Vi anbefaler at du bruker standardene elektronisk, fordi da vet du at du har den siste gyldige standarden. Men du har også mulighet for å kjøpe utskrift ved å lage egen konto hos Standard Norge. Ved å benytte rabattkode får studenter og ansatte 70 prosent prisavslag. Les mer om tilgang til rabattkode og veiledning for kjøp.

Stylepark Material
Gratis materialdatabase rettet mot design og produktutvikling.

SveMed+
Database fra Karolinska Institutet. Referanser til artikler i nordiske tidsskrifter innen medisin, odontologi, helsefag, sykepleie, fysioterapi med mer. Dekker også pasientinformasjon og ikke-kliniske aspekter. Hovedtyngden på svensk- og engelskspråklig materiale. Tips: SveMed+ gjør det enkelt å finne MeSh-termer (Medical Subject Headings). MeSH-termer brukes blant annet i Medline, PubMed, Cochrane Library, PsycArticles med fler. Gratis tilgang.
Veiledningsvideo til SveMed+ (OsloMet)

Sykepleiehåndboka
NB! Kun tilgjengelig for studenter ved OsloMet. Logg inn med din Feidepålogging øverst i høyre hjørne.
Et kunnskapsbasert prosedyre- og kompetanseverktøy for spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og undervisningssektoren.

SwePub
Inneholder referanser til vitenskapelige publiseringer ved svenske universiteter og høgskoler. Søk blant artikler, konferansebidrag, avhandlinger m.m. Gratis tilgang.

T

Taylor & Francis
Fulltekstartikler fra et utvalg tidsskrifter innen de fleste fag.

Taylor & Francis - e-bøker
Ca. 900 titler innenfor blant annet fagområdene sosialt arbeid, politikk, ledelse, økonomi og ingeniørfag.
Veiledning til Taylor & Francis (e-bøker)

Teacher Reference Center (TRC)
Tidsskrifter og bøker innen pedagogikk og undervisning.

Trip
Trip er en klinisk søkemotor hvor du kan finne oppsummert forskning som systematiske oversiktsartikler og retningslinjer fra hele verden. Mulighet for PICO-søk.

U

UpToDate (via Helsebiblioteket)
Et omfattende klinisk oppslagsverk som oppdateres kontinuerlig. Inneholder mer enn 10 000 emner innenfor over 20 spesialfelt. 

Utdanning.no
Nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring. Gratis tilgang.

V

Virksomme ord
Politiske taler i Norge fra 1814 til dags dato. Gratis tilgang.

Den virtuella floran
Naturhistoriska riksmuseets flora på nett. Mulighet for å søke på norsk, svensk, finsk, engelsk og tysk. Gratis tilgang.

Visible Body
Anatomiverktøy med interaktive 3D-modeller og animasjoner. OsloMet har tilgang på tre moduler: Human Anatomy Atlas, Muscle Premium og Physiology Animations. Visible Body-modulene er også tilgjengelig som apper for mobil og nettbrett.

VOCEDplus
Internasjonal bibliografisk database for forskning innen fagutdannelse, yrkesfaglig -, teknisk - og høyere utdanning. Søk etter referanser og sammendrag av artikler, rapporter, bøker og kapitler, statistikk, podkaster med mer. En del fulltekst. Gratis tilgang.

W

Web of Science 
Gir tilgang til: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Journal Citation Reports, Arts & Humanities Citation Index og Medline Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora. OBS! Databasen er ikke kompatibel med Internet Explorer/Edge, bruk annen nettleser.
Veiledning til Web of Science

WHOLIS (WHO Library Database)
Indeks til alle WHO-publikasjoner fra 1948, referanser til artikler fra WHO-tidsskrifter fra 1985- . Tekniske rapporter i fulltekst fra 1986- . Gratis tilgang.
Veiledning til WHOLIS

Wiley InterScience
Et utvalg tidsskrifter og bøker innenfor de fleste fagområder.

WorldCat
Søk etter bøker, tidsskrifter, nettressurser med mer innen alle fagområder. Internasjonalt omfang. Gratis tilgang.

Universitetsbiblioteket Publisert: Oppdatert: