HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Problemer i EndNote - tips og løsninger

Er noe galt i EndNote, eller fungerer ikke programmet helt som det skal? Her er noen forslag til hvordan du selv kan løse enkle eller vanlige feil og problemer i EndNote.
Finner du ikke hjelp her, eller på EndNote-sidene våre, kan du kontakte læringssenter og bibliotek. Du kan også se om du finner det du trenger på produsentens hjelpeside.

Innholdsoversikt

Hvorfor stanser installasjonen av EndNote?
Hvor er EndNote-verktøylinja i Word?
Word viser bare verktøylinje for EndNote Web, hvor finner jeg verktøylinja for EndNote?
Jeg får opp uønskede initialer på noen av forfatterne ved sitering
Litteraturlisten dobler seg ved sitering
Gjenopprette et skadet EndNote-bibliotek (veiledning fra AlfaSoft)

Hvorfor stanser installasjonen av EndNote?

Når en PC eller Mac har OpenOffice installert, stanser installasjonen av EndNote i noen tilfeller. Alt må være lukket før installasjonen, men OpenOffice ligger i selve oppstarten til maskinen. I nedre høyre hjørne finner man små ikoner som viser disse programmene. Høyreklikk på OpenOffice, og avslutt den. Da fortsetter installasjonen av EndNote.

Neste gang du logger på vil alt være som før.

Hvor er EndNote-verktøylinja i Word?

Det hender at EndNote-verktøylinja forsvinner fra Word. Her er noen måter å finne den igjen. Prøv de enkleste løsningene først.

I Word 2007/2010/2013
 1. Klikk Office-ikonet/Fil oppe til venstre
 2. Velg Alternativer for Word helt nederst.
 3. Velg Tillegg i menyen i venstre kolonne
 4. I valgboksen ved Behandle nederst:
        - Velg Deaktiverte elementer
        - Klikk Start
 5. Du får som regel opp en liste med elementer som er deaktivert fordi de forhindret word fra å fungere korrekt . Velg: cite while you write / EndNote cwyw eller lignende ordlyd og klikk Aktiver
 6. Start Word på nytt.
I Word 2000/2002/2003
 1. Klikk på Vis
 2. Velg Verktøylinjer
 3. Klikk for å merke av EndNote

Eller:

 1. Klikk på Hjelp
 2. Velg Om Microsoft Office Word
 3. Klikk på Velg deaktiverte elementer
 4. Du får opp et nytt vindu - Se etter cite while you write / EndNote cwyw eller lignende, marker og klikk Aktiver
 5. Start Word på nytt

Er den fremdeles ikke på plass kan du følge prosedyren på EndNote FAQS-side, se svaret under CWYW 1.

Har du prøvd dette uten å få verktøylinja på plass? Ta kontakt med Læringssenter og bibliotek. 

Word for Mac
 1. Klikk på Vis / View
 2. Velg Verktøylinjer / Toolbars
 3. Klikk for å merke av EndNoteX7

Er den fremdeles ikke på plass kan du gå til EndNote FAQS-side, se svaret under CWYW 1.

Word viser bare verktøylinje for EndNote Web, hvor finner jeg verktøylinja for EndNote?

Word2007 and EndNote X
 1. Åpne Word
 2. Klikk på "EndNote Web"-fanen og velg "Preferences"
 3. I neste vindu, klikk på fanen "Applications"
 4. Velg EndNote X...
 5. Klikk OK
Dersom fanen "Applications" ikke vises, prøv å reparere EndNote-programmet:
 1. Gå til start-menyen > Innstillinger > Kontrollpanel > Legg til eller fjern programmer
    (dette laster opp liste over alle programmer, tar litt tid)
 2. Klikk ønsket program = EndNote X...
 3. Klikk på Endre-knappen
    NB! Ikke alle har tilgang til å gjøre dette, så hvis du ikke får opp Endre-knappen, kontakt BIT og be dem kjøre reparasjon av EndNote X... for dere
 4. Hak av for Repair og klikk på Next-knappen, og så kjøres reparasjon
 5. Når reparasjonen er ferdig, åpne EndNote og et bibliotek, deretter Word, og så skal du via Preferences i Word kunne velge mellom EndNote og EndNote Web.

En annen mulig løsning dersom fanen "Applications" ikke vises eller er grå, kan det være at verktøylinja ikke virker. Prøv da følgende i Word:

 1. I Word, klikk på Office-ikonet (øverst til venstre) og velg deretter "Alternativer for Word" (Word Options)
 2. Klikk på "Tillegg" (Add-ins)
 3. Velg "Deaktiverte elementer" (Disabled Items) i rullegardin-menyen og klikk på Start (Go)
 4. Hvis det ligger noen EndNote-element(er) der, marker den/de og klikk "Aktiver"-knappen (Enable)

Uønskede initialer på noen av forfatterne ved sitering

Dette problemet er hovedsakelig et APA 5th-problem, men kan også forekomme med andre stiler. Det er ikke feil, APA vil at disse initialene skal vises. For å unngå dette, må forfatternavn legges helt likt i EndNote, f.eks.: Kårseth, Jan Ove (ikke: "Kårseth, Jan Ove" på en og "Kårseth, Jan O." på en annen). Vær konsekvent i registreringen.

Eventuelt kan du redigere den/de stilene du bruker der dette forekommer. Når du foretar endringer i en stil, bør du alltid lagre den med et litt forandret navn, slik at du ikke mister den originale/standardiserte stil-filen.

 1. Åpne EndNote og velg stilen du vil tilpasse
 2. Klikk Edit > Output Styles > Edit "din stil"
 3. I menyen til venstre, velg Author Name under   Citations
 4. Fjern haken i boksen ved siden av Use initials only for primary authors with the same name
 5. I menyen til venstre, velg så Ambiguous Citations under Citations
 6. Fjern haken i alle boksene  bortsett fra den siste, ved siden av "Add a letter after the year"
 7. Klikk på File, Save As ... og lagre filen med et litt annet navn enn originalen, f.eks. APA 6th_ikke_initialer

Litteraturlisten dobler seg ved sitering

Dersom selve litteraturlisten dobler seg når du setter inn referanser i Word, kan du lage en back up-kopi ved hjelp av spesielle tastekombinasjoner. Slik gjør du det:

 1. Lag kopi av teksten (kun teksten, ikke litteraturlisten!)
 2. Stå i WORD-dokumentet (teksten). Klikk på EndNote i toppfanen. Velg "Convert Citations and Bibliography", videre "Convert to Unformatted Citations"
 3. Trykk Ctrl+A. Nå vises alle koder.
 4. Trykk Ctrl+6. Dette fjerner alle øvrige koder!
 5. Trykk Ctrl+C. Dette kopierer alt du har på skjermen.
 6. Åpne et tomt, nytt WORD-dokument. Her trykker du CTRL+V - og teksten kommer inn!

Nå har du en Unformatted tekst (tekst uten referanser). Klikk "Update Citations and Bibliography". Nå vil krøll-klammene forsvinne og referansene dukker opp igjen.

Læringssenter og bibliotek Publisert: Oppdatert: