HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kildehenvisning (APA etc.)

Å henvise (sitere eller referere) er å oppgi hvor du har hentet informasjon fra, dvs. hvilke kilder du har brukt. Dette skal gjøres på bestemte måter.

Korrekt bruk av kildehenvisninger er et krav i alle faglige arbeider. Når du skal henvise til kilder i tekst eller sette opp en litteraturliste, må du følge en bestemt referansestil. Den mest brukte referansestilen på OsloMet er APA.

Referansestiler i bruk ved OsloMet

  • Teknologi, kunst og design: Det er ulike stiler ved bruk ved TKD, blant annet:  APA, IEEE og Vancouver. Hvis du er usikker på hvilken stil du skal bruke: hør med faglærer.
  • Lærerutdanning og internasjonale studier: APA
  • Helsefag: APA
    Unntak:  Farmasi, biomedisin og radiografi bruker Vancouver
  • Samfunnsfag: Chicago (Søk & Skriv) Chicago veiledning (PDF fra BI)
    Unntak: Arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har egne retningslinjer for APA (PDF)
    Unntak: Sosialfag: APA

Retningslinjer fra ditt studium

Ditt studium kan ha egne retningslinjer for oppgaveskriving og referering. Det kan derfor være nyttig å forhøre seg om hvilke regler som gjelder for ditt fag.

Les mer om referering, referansestiler osv.

Tips!

Med referanseverktøyet EndNote er det lettere å holde styr på referansene dine og samtidig få korrekt referansestil.

Universitetsbiblioteket Publisert: Oppdatert: