meny
søk
English

Kildehenvisning (APA etc.)

Å henvise (sitere eller referere) er å oppgi hvor du har hentet informasjon fra, dvs. hvilke kilder du har brukt. Dette skal gjøres på bestemte måter.

Korrekt bruk av kildehenvisninger er et krav i alle faglige arbeider. Når du skal henvise til kilder i tekst eller sette opp en litteraturliste, må du følge en bestemt referansestil. Den mest brukte referansestilen på HiOA er APA.

Referansestiler i bruk ved HiOA

Retningslinjer fra ditt studium

Ditt studium kan ha egne retningslinjer for oppgaveskriving og referering. Det kan derfor være nyttig å forhøre seg om hvilke regler som gjelder for ditt fag.

Les mer om referering, referansestiler osv.

Tips!

Med referanseverktøyet EndNote er det lettere å holde styr på referansene dine og samtidig få korrekt referansestil.

Læringssenter og bibliotek Publisert: Oppdatert: