HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Lunsjpåfyll

Lunsjpåfyll er navnet på en rekke arrangement der Læringssenter og bibliotek inviterer forfattere og andre til å presentere et tema eller en bok. Ta med lunsjen din og møt opp for påfyll i dobbel forstand.

Torsdag 30. august

Bokbad med Sumaya Jirde Ali

Tid: kl.12.00-13.00
Sted: Studenthuset P52

Sammen med bokbader Vibeke Horn kommer Sumaya til OsloMets Psst! Diversity Festival for å snakke om sin nyeste bok «Ikke ver redd sånne som meg».

Mandag 10. september

Unngå å falle i skrivegropa – bruk Startpakka!

Tid: kl.11.30-12.00
Sted: Universitetsbiblioteket Kjeller

Studieverkstedet ved Grethe Moen Johansen viser smakebiter fra Universitetsbibliotekets nye «Startpakke i oppgaveskriving».

Torsdag 20. september

Bokbad om Tante Ulrikkes vei

Tid: kl.11-12
Sted: Festsalen, Pilestredet 52

Møt forfatter Zeshan Shakar. Sammen med bokbader Vibeke Horn skal han snakke om «Tante Ulrikkes vei» – en bejublet roman som gir et innblikk i hvordan det kan være å vokse opp som norskfødt med innvandrerforeldre i drabantby-Oslo. 

Tirsdag 9. oktober

Hvordan lære mer effektivt og få bedre karakterer

Tid: kl.15.15-16.16
Sted: Pilestredet 44, rom V130

Forfatteren av Superstudent-boken, Olav Schewe, deler de viktigste teknikkene for å lære mer effektivt og oppnå bedre resultater.

Onsdag 10. oktober

Hvordan lære mer effektivt og få bedre karakterer

Tid: kl.14.15-15.15
Sted: Kjeller, F106

Lær hvordan utnytte tiden best, lese smart, ta gode notater og huske bedre. Foredragsholder er Olav Schewe, forfatter av boken «Superstudent».

Onsdag 7. november

Kroppspositivisme - retten til å eie seg selv

Tid: kl.11.30-12.15
Sted: Universitetsbiblioteket Kjeller

Lunsjpåfyll får besøk av Carina Elisabeth Carlsen, vernepleier og masterstudent i Empowerment og helsefremmende arbeid. Hun er også kroppsaktivist, feminist og samfunnskritiker, og har de senere årene blitt en viktig stemme i kroppsdebatten.

Onsdag 28. november

Forskningsformidling - Studie av spedbarns utvikling fra 0-2 år

Tid: kl.11.30-12.15
Sted: Universitetsbiblioteket Kjeller

Lisbeth Valla, ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, presenterer funn fra avhandlingen sin «En longitudinell studie av spedbarns utvikling fra 0-2 år». Hun har undersøkt forekomst av utviklingsforsinkelser, typiske utviklingsveier og sentrale prediktorer i et populasjonsbasert utvalg barn ved helsestasjoner i Norge.

Tidligere arrangement i 2018

Torsdag 3. mai 2018

Opptur med sunn mat

Tid: kl.11.00–12.00
Sted: Biblioteket Kjeller

LSB_lunsjpåfyll_Stuhaug_2018-4-3

"Mitt namn er Linda Marie Stuhaug. Eg er 24 år og studerer siste året på bachelor i Samfunnsernæring ved OsloMet Kjeller. I tillegg til å vere student, er eg bloggar og forfattar, og ga ut boka «Opptur med sunn mat» i januar 2018. På Lunsjpåfyllet torsdag 3. mai skal eg fortelle litt om vegen frå blogg til bok, der fokuset vil vere boka mi og innhaldet i den. Det blir sjølvsagt høve til å stille spørsmål undervegs." 

Gratis og åpent for alle! Ta med matpakka, vi spanderer kaffe og te.

Hjertelig velkommen!

Arrangør: Universitetsbiblioteket, Kjeller

Onsdag 18. april 2018

Kjønnsbalanse i ledelse

Tid: kl.11.00–12.00
Sted: Biblioteket P35

AFI-forsker Anne Grethe Solberg kom til Lunsjpåfyll for å snakke om sin bok «Kjønnsbalanse i ledelse» (2017).

Hun snakket om ulike argumenter for kjønnsbalanse i ledelse, forholdet mellom kvinnelig og mannlig ledelse og årsaker til ubalanse og tiltakene som gir kjønnsbalanse.

Torsdag 5. april 2018

Forskningsformidling

Tid: kl.11.00–12.00
Sted: Biblioteket Kjeller

Under dette arrangementet ble du kjent med tre av våre stipendiater og deres prosjekter. Nina Aakernes (yrkesfag) om «Lærlingeordningen på den digitale arbeidsplassen – når lærlingen er både novise og ekspert», Tone Åker (helsefag) om «Avhør av sårbare personer i vold- og overgrepssaker», og Vibeke Sjøvoll (produktdesign) om «Design mellom lek og skills – frihet og risiko i designutdanning».

Torsdag 22. mars 2018

Hva vet vi om lekene som overvåker barna våre?

Tid: kl.11.00–12.00
Sted: Biblioteket P48, 1. etasje

LSB_lunsjpåfyll_Leker_2018-2-26

Forskerne Ardis Storm-Mathisen og Thea Grav Rosenberg (begge SIFO, OsloMet), konkluderer i en SIFO-rapport (2017) med at vi vet altfor lite om nett-tilkoblede leker som kan samle inn, analysere og videreselge informasjon om barn. Rapporten viser at voksne er lite bekymret for barnas digitale spor. 

Forskernes presentasjon hadde som mål å øke forståelsen av hva nett-tilkoblede leker kan være, hva slags informasjon de samler inn, hvordan slike data kan utnyttes kommersielt og hvorfor det er viktig å være oppmerksom på dette.

Torsdag 8. mars 2018

Film, feminisme og familie

Tid: kl.11.30–12.30
Sted: F112, Kjeller

LSB_lunsjpåfyll_film2_2018-1-24

Nina og Liv Barbosa er søstre, og henholdsvis filmprodusent og regissør. De vant Amandaprisen for beste kortfilm med «Min Søster», som ble produsert i familiebedriften Barbosa Film.

Barbosa-søstrene jobber bevisst med fokus på kjønnsrepresentasjon foran og bak kamera. De kom til OsloMet for å vise og snakke om deres prisbelønte kortfilm ‘Min søster’ (2017) og kortfilmen «Mannen er en morder» (2015) med Leo Ajkic i hovedrollen. Vi snakker film, feminisme og familie!

Arrangører: Biblioteket Kjeller og OsloMet-Flimmer.

Tirsdag 6. mars 2018

Stat og sivilsamfunn i dagens Russland

Tid: kl.11.00–12.00
Sted: Biblioteket P35

Bli bedre kjent med naboene våre i Russland! Jørn Holm-Hansen, Mikkel Berg-Nordlie og Aadne Aasland ved NIBR er redaktører for boken «Governance in Russian Regions: A Policy Comparison» (2018). Boken finnes både i trykt og  elektronisk utgave hos Læringssenter og bibliotek.

De snakket om samarbeidet mellom stat og sivilsamfunn når det gjelder urfolkspolitikken, det økende hiv/aids-problemet og samarbeidet på et felt som er betent i Russland - barnevern og barns rettigheter.

Torsdag 25. januar 2018

Pasienter med KOLS – en sårbar og «glemt» gruppe?

Tid: kl.11.00–12.00

LSB_lunsjpåfyll_Jerpseth_2017-11-27

Sted: Biblioteket Kjeller (i midtblokka, 3. etasje)

Temaet for dette lunsjpåfyllet var KOLS-pasienters opplevelse av å være alvorlig syke. Hvordan blir disse pasientene inkludert i beslutninger om behandling og omsorg sett fra pasienter, leger og sykepleieres ståsted? 

Førsteamanuensis Heidi Jerpseth ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid på Kjeller, presenterte funn fra en kvalitativ studie med perspektiv fra leger, sykepleiere og pasienter. Jerpseth har skrevet doktogradsavhandlingen «Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making», avlagt ved UiO våren 2017.

Bettina Knutsen Publisert: Oppdatert: