HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Lunsjpåfyll

Lunsjpåfyll er navnet på en rekke arrangement der Læringssenter og bibliotek inviterer forfattere og andre til å presentere et tema eller en bok. Ta med lunsjen din og møt opp for påfyll i dobbel forstand.

Torsdag 22. mars 2018

Hva vet vi om lekene som overvåker barna våre?

Tid: kl.11.00–12.00
Sted: Biblioteket P48, 1. etasje

LSB_lunsjpåfyll_Leker_2018-2-26

Forskerne Ardis Storm-Mathisen og Thea Grav Rosenberg (begge SIFO, OsloMet), konkluderer i en SIFO-rapport (2017) med at vi vet altfor lite om nett-tilkoblede leker som kan samle inn, analysere og videreselge informasjon om barn. Rapporten viser at voksne er lite bekymret for barnas digitale spor. 

Forskernes presentasjon har som mål å øke forståelsen av hva nett-tilkoblede leker kan være, hva slags informasjon de samler inn, hvordan slike data kan utnyttes kommersielt og hvorfor det er viktig å være oppmerksom på dette.

Gratis og åpent for alle! Ta med lunsjen din, vi står for kaffe og te.

Torsdag 5. april 2018

Forskningsformidling

Tid: kl.11.00–12.00
Sted: Biblioteket Kjeller

Bli kjent med tre av våre stipendiater og deres prosjekter. Nina Aakernes (yrkesfag) om «Lærlingeordningen på den digitale arbeidsplassen – når lærlingen er både novise og ekspert», Tone Åker (helsefag) om «Avhør av sårbare personer i vold- og overgrepssaker», og Vibeke Sjøvoll (produktdesign) om «Design mellom lek og skills – frihet og risiko i designutdanning».

Gratis og åpent for alle! Ta med lunsjen din, vi står for kaffe og te.

Onsdag 18. april 2018

Kjønnsbalanse i ledelse

Tid: kl.11.00–12.00
Sted: Biblioteket P35

AFI-forsker Anne Grethe Solberg kommer til Lunsjpåfyll for å snakke om sin bok «Kjønnsbalanse i ledelse» (2017).

Hun vil snakke om ulike argumenter for kjønnsbalanse i ledelse, forholdet mellom kvinnelig og mannlig ledelse og mellom årsaker til ubalanse og tiltakene som gir kjønnsbalanse. 

Gratis og åpent for alle! Ta med matpakken din, vi står for kaffe og te.

Tidligere arrangement i 2018

Torsdag 8. mars 2018

Film, feminisme og familie

Tid: kl.11.30–12.30
Sted: F112, Kjeller

LSB_lunsjpåfyll_film2_2018-1-24

Nina og Liv Barbosa er søstre, og henholdsvis filmprodusent og regissør. De vant Amandaprisen for beste kortfilm med “Min Søster”, som ble produsert i familiebedriften Barbosa Film.

Barbosa-søstrene jobber bevisst med fokus på kjønnsrepresentasjon foran og bak kamera. De kom til OsloMet for å vise og snakke om deres prisbelønte kortfilm ‘Min søster’ (2017) og kortfilmen ‘Mannen er en morder’ (2015) med Leo Ajkic i hovedrollen. Vi snakker film, feminisme og familie!

Arrangører: Biblioteket Kjeller og OsloMet-Flimmer.

Tirsdag 6. mars 2018

Stat og sivilsamfunn i dagens Russland

Tid: kl.11.00–12.00
Sted: Biblioteket P35

Bli bedre kjent med naboene våre i Russland! Jørn Holm-Hansen, Mikkel Berg-Nordlie og Aadne Aasland ved NIBR er redaktører for boken «Governance in Russian Regions: A Policy Comparison» (2018). Boken finnes både i trykt og  elektronisk utgave hos Læringssenter og bibliotek.

De snakket om samarbeidet mellom stat og sivilsamfunn når det gjelder urfolkspolitikken, det økende hiv/aids-problemet og samarbeidet på et felt som er betent i Russland - barnevern og barns rettigheter.

Torsdag 25. januar 2018

Pasienter med KOLS – en sårbar og «glemt» gruppe?

Tid: kl.11.00–12.00

LSB_lunsjpåfyll_Jerpseth_2017-11-27

Sted: Biblioteket Kjeller (i midtblokka, 3. etasje)

Temaet for dette lunsjpåfyllet var KOLS-pasienters opplevelse av å være alvorlig syke. Hvordan blir disse pasientene inkludert i beslutninger om behandling og omsorg sett fra pasienter, leger og sykepleieres ståsted? 

Førsteamanuensis Heidi Jerpseth ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid på Kjeller, presenterte funn fra en kvalitativ studie med perspektiv fra leger, sykepleiere og pasienter. Jerpseth har skrevet doktogradsavhandlingen «Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making», avlagt ved UiO våren 2017.

Bettina Knutsen Publisert: Oppdatert: