HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

FilMet

FilMet er en portal for undervisningsfilm, og er laget for både studenter og ansatte. Her finner du filmer som skal forklare vanskelige emner og gjøre det enklere å studere. I tillegg kan du finne opptak fra arrangementer o.l. som kan være verdt å få med seg.

FilMet 

FilMet

Kontakt oss

Spørsmål til FilMet: 
film@oslomet.no 

Spørsmål om filmproduksjon ved OsloMet generelt: 
medieseksjonen@oslomet.no

Hver film er sortert etter fakultet, institutt og emneord (tagger). 

Søkefeltet kan hjelpe deg med å finne filmene du trenger i ditt fag. 

Det meste av materialet på nettstedet ligger åpent tilgjengelig og er nedlastbart. Alt er tilknyttet en  Creative Common lisens som har restriksjoner for bruk og deling.  Lisensen tillater alle å laste ned verket og dele med andre så lenge produsenten er navngitt som opphavsperson. Merk at ingen kan endre verket på noen måte, eller bruke det kommersielt. 

Har du eget materiale som du mener er relevant å publisere på FilMet, hører vi gjerne fra deg.

Produksjon av film 

OsloMet satser på kunnskapsspredning i digital form som et supplement til tradisjonell undervisning. Produksjonene du finner på FilMet er hovedsakelig produsert av  Medieseksjonen som er en del av  Universitetsbiblioteket på OsloMet

Har du ønsker om å få hjelp til opptak, veiledning til egne produksjoner eller ønsker å bruke deler av filmene her i nye produksjoner, kan du ta kontakt med Medieseksjonen. Vi holder til i 3. etasje i Pilestredet 48. Før du begynner å planlegge innholdet i en film som skal publiseres på FilMet bør du huske på å: 

  • bruke bilder som er rettighetsklarert ( se video). Har du eget bildemateriale, må du ha samtykkeerklæring fra de som er avbildet. Samtykkeskjema finner du her (lenke kommer).
        
  • planlegge korte filmer. Det er bedre med flere korte enn én lang.
     
  • henvende deg til Medieseksjonen i god tid hvis du vil ha hjelp til opptakene.
     
  • ha lest publiseringsavtalen (lenke kommer). Formålet med publiseringsavtalen er å sikre de involvertes rettigheter.  

Medieseksjonen har i perioder stort produksjonspress, så ventetid må påregnes.

Universitetsbiblioteket Publisert: Oppdatert: