HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Språkmakker

Prosjektet «Språkmakker» har til hensikt både å bidra til at studenter med norsk som andrespråk utvikler sine ferdigheter i norsk og stimulere til likeverd og forståelse blant universitetets studenter.

Prosjektet skal bidra til at studenter ved OsloMet som trenger å videreutvikle sine reseptive og produktive ferdigheter i norsk for studie og framtidig yrke, får mulighet til det gjennom bruk av språkmakkere. Studenter med et annet førstespråk enn norsk (N2), kan ta kontakt med Akademisk språkpraksis og bli koplet til en medstudent som har rollen som språkmakker. En språkmakker studerer ved OsloMet og har gjennomført et kurs som inneholder temaene: veiledning, læringskultur, norsk som andrespråk og andrespråksutvikling. Arbeidet som språkmakker er lønnet.

En språkmakker er en medstudent N2-studenten kan praktisere norsk med, diskutere ulike språksituasjoner med, og stille spørsmål om norsk språk til. N2-studenten og språkmakkeren møtes en til to ganger i uka for å snakke sammen. Tema for samtalen bestemmer N2-studenten, men i løpet av samtalen vil språkmakkeren dersom andrespråksstudenten ønsker det, kommentere uttale, flyt, grammatikk og ordvalg m.m.

Det er en klar sammenheng mellom norskferdigheter og faglig mestring, og vi vet at en betydelig andel N2-studenter i liten grad bruker norsk utenfor studiet. Skal disse studentene utvikle sine norskspråklige ferdigheter, blir deltakelse som stimulerer til faglig og språklig samhandling med andre medstudenter som mestrer norsk godt, viktig.

Prosjektet «Språkmakker» er et pedagogisk utviklingsprosjekt som er finansiert over universitetets strategimidler i perioden 2018-2019.

Rekruttering av språkmakkere skjer fram til 22. mars 2018, og tilbudet trer i kraft 4. april 2018.

Prosjektgruppa består av rådgiver og studieverkstedkoordinator Ingunn Nilsen, dosent Marit Greek og professor Kari Mari Jonsmoen. Ta kontakt! 

Kari Mari Jonsmoen Publisert: Oppdatert: