HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

SIFO og NIBR til HiOA

SIFO og NIBR blir en del av Høgskolen i Oslo og Akershus fra januar.

Stig Nøra Publisert: Oppdatert:

- Vi er glade for at SIFO og NIBR blir en del av en ambisiøs og sterkt voksende utdannings- og forskningsinstitusjon, som ønsker å bli akkreditert som universitet. Sammen vil vi levere enda bedre på våre samfunnsoppdrag, sier prorektor Morten Irgens ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Regjeringen har godkjent at SIFO kan innlemmes i høgskolen fra 1. januar 2016. Regjeringen går også inn for at NIBR kan bli en del av høgskolen fra samme dato, forutsatt at økonomiske og administrative forhold er avklart.

Vil styrke forskningen

Prorektor Morten Irgens ved høgskolen fremhever at resultatet blir mye mer enn summen av delene.

- For et 1 år siden ble forskningsinstituttene AFI og NOVA innlemmet i høgskolen. Med SIFO og NIBR i tillegg, får vi nå enda mer internasjonalt synlige og slagkraftige fagmiljøer. Vi vil kunne se betydelige synergieffekter av dette samarbeidet, sier Irgens.

HiOA, NIBR og SIFO mener at en sammenslåing også vil styrke den samlede evnen til å tiltrekke seg oppdrag, samfunnsnærheten og den regionale rollen.

Høye faglige ambisjoner

- Vi ser frem til å bli en del av høgskolen og utvikle et kompetansesenter med høye faglige ambisjoner, sier Sigrun Vågeng, direktør for SIFO og Hilde Lorentzen, instituttsjef ved NIBR i en felles uttalelse.

- SIFO og NIBR har mye til felles med HiOA. Vi er alle opptatt av forskningen skal være nyttig og relevant for arbeidsliv, utdanning og forvaltning. Sammenslåingen bidrar også til vi stiller enda sterkere i konkurransen om nasjonale og internasjonale forskningsmidler, sier Vågeng og Lorentzen. 

- Bedre utdanning og forskning

Regjeringen fremhever at den er positiv til initiativ som gir tettere samarbeid mellom universiteter og høyskoler og forskningsinstitutter.

– Nye koblinger mellom forskning og høyere utdanning er nødvendig for få større og mer slagkraftige forsknings- og innovasjonsmiljøer. HiOA har allerede sett gevinster ved at forskningsinstituttene AFI og NOVA ble en del av høyskolen i 2014. Jeg har store forventninger til at denne sammenslåingen vil gi bedre utdanning og forskning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding. 

Pressemelding HiOA
Pressemelding Kunnskapsdepartementet