meny
søk
English

For veiledere

Her finner du som veileder kortfattet informasjon om vårt kompletterende utdanningstilbud for personer med fluktbakgrunn.

For sykepleiere

For flyktninger som har fullført sykepleierutdanning i hjemlandet tilbyr HiOA kompletterende utdanning høsten 2017. Her finner du mer info om kompletterende utdanning for sykepleiere. Personer med sykepleierutdanning må først ha søkt Helsedirektoratet om autorisasjon, og avslag på søknad om autorisasjon inngår i grunnlaget for opptak til kompletterende sykepleierutdanning.

Her kan du laste ned informasjon om studiet: norsk (PDF) | engelsk (PDF) | arabisk (PDF) |  dari (PDF) | somali (PDF)

For lærere 

For flyktninger som har fullført lærerutdanning i hjemlandet tilbyr HiOA kompletterende utdanning høsten 2017. Her finner du mer info om kompletterende utdanning for lærere. Personer med lærerutdanning må først ha søkt Utdanningsdirektoratet om godkjenning, og avslag på søknad om godkjenning inngår i grunnlaget for opptak til kompletterende lærerutdanning.

Her kan du laste ned informasjon om studiet: norsk (PDF) | engelsk (PDF) | arabisk (PDF) | dari (PDF) | somali (PDF)

For kandidater med realfags-/teknologiutdanning

HiOA og NTNU utvikler i fellesskap et utdanningtilbud for flyktninger som har fullført utdanning i hjemlandet innen real-/teknologifag. Planlagt oppstart er våren 2018. Søkere til utdanningen må ha søkt NOKUT om godkjenning av sin utenlandske utdanning. Du vil finne mer informasjon om kompletterende utdanning her, når dette er klart.

Kristin Straume Vivoll Publisert: Oppdatert: