HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fakultetsrådet HF 2015-2019

Fakultetsrådet ved Fakultet for helsefag 1. august 2015 til 31. juli 2019

Medlemmer

Leder

UF-tilsatte

TA-tilsatt

Studenter (for studieåret 2017/2018)

Eksterne

Vararepresentanter

UF-tilsatte

TA-tilsatt

Studenter

Fakultetsrådets mandat

Fakultetsrådene skal være rådgivende for dekan i saker som inkluderer, men ikke avgrenses til følgende:

 • Strategiutvikling og -implementering.
 • Faglig prioritering og dimensjonering (etablering og nedleggelse av studier, etablering og nedleggelse av forskningstematiske satsinger mv.).
 • Langtidsplan og -budsjett.
 • Samhandling med samfunns- og næringsliv samt være premissleverandør og delta aktivt i samfunnsdebatten.
 • Strategisk samarbeid med partnere nasjonalt og internasjonalt.
 • Organisatoriske justeringer.

Sammensetningen av Fakultetsrådet på HF

Dekan har fastsatt følgende sammensetning for HFs Fakultetsråd:

 • Dekan (leder).
 • Tre UF-representanter.
 • Én TA-representant.
 • Fire eksterne representanter, utpekes av dekan.
 • Tre studentrepresentanter, velges av studentene selv.

Det skal også velge like mange vararepresentanter.

Referater fra møter i HFs fakultetsråd ligger i arkivsystemet Public360.

Publisert: Oppdatert: