meny
søk
English

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsefag og har omlag 3000 studenter og 250 ansatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Instituttet tilbyr bachelorstudier i sykepleie, samfunnsernæring og paramedic, masterstudier i helse og empowerment, sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling, anestesi-, barne- og intensivsykepleie, jordmorfag, psykisk helsearbeid og samfunnsernæring. I tillegg tilbyr instituttet enkeltemner ved flere av instituttets masterstudier. I tillegg tilbyr instituttet et bredt spekter av videreutdanninger i sykepleie. På doktorgradsnivå er instituttet tilknyttet Helsevitenskap-programmet ved Fakultet for helsefag.

På oppdrag fra Helsedirektoratet tilbyr instituttet kurs i nasjonale fag for helsepersonell utdannet utenfor EØS/EU. Instituttet tilbyr også, som eneste i landet, kompletterende utdanning for sykepleiere utdannet utenfor EØS/EU.

Instituttet har bred forskningsvirksomhet og har seks forskningsgrupper og deltar også i flere av fakultetets øvrige forskningsgrupper.

Forskning og utvikling ved instituttet

Ansatte ved instituttet deltar i følgende forskningsgrupper ved Fakultet for helsefag:

Øvrige forskningsområder ved instituttet:

 • Psykisk helsearbeid - psykisk helse

Forskning og utvikling ved Fakultet for helsefag

Instituttledelse og studielederområder

 1. Studielederområde 1
  Tine Schauer Eri
  VU helsesøsterfag, MA jordmorfag
 2. Studielederområde 2
  Kjersti Sortland
  BA sykepleie på Kjeller, MA helse og empowerment, VU kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten, VU kardiologi, VU barnepalliasjon
 3. Studielederområde 3
  Judith Schrøder
  BA sykepleie Pilestredet 1. år heltid, Nasjonale fag, Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag
 4. Studielederområde 4 
  Liv Hovelsrud
  BA sykepleie Pilestredet 2. år
 5. Studielederområde 5
  Kari Hjerpaasen
  BA sykepleie Pilestredet 3. år
 6. Studielederområde 6
  Elisabeth Wille
  BA sykepleie Sandvika, MA Sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling, VU Kreftsykepleie
 7. Studielederområde 7
  Anders Kildal BA paramedic, VU anestesisykepleie, VU barnesykepleie, VU intensivsykepleie, VU operasjonssykepleie, VU Akuttsykepleie, MA i anestesi, barne- og intensivsykepleie
 8. Studielederområde 8
  Siv Skarstein
  VU psykisk helsearbeid Pilestredet og Kjeller, MA i psykisk helsearbeid
 9. Studielederområde 9
  Asgeir Brevik
  BA samfunnsernæring, MA samfunnsernæring, Senter for kontrollerte koststudier

 (BA = bachelor, MA = master, VU = videreutdanning)

Aktuelt

Vis flere

Hva skjer?

Vis flere