HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fakultetsrådet HV 2015-2019

Her finner du oversikt over sammensetningen i fakultetsrådet ved Fakultet for helsevitenskap (HV) i perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019.

Medlemmer

Leder:

Representanter for undervisnings- og forskningsansatte (UF):

Representanter for teknisk-administrativt ansatte (TA):

Representanter for studenter (studieåret 2018-2019):

Eksterne:

Vararepresentanter

UF-ansatte:

TA-ansatt

 • Mangler.

Studenter

 • Mangler

Fakultetsrådets mandat

Fakultetsrådene skal være rådgivende for dekan i saker som inkluderer, men ikke avgrenses til følgende:

 • Strategiutvikling og -implementering.
 • Faglig prioritering og dimensjonering (etablering og nedleggelse av studier, etablering og nedleggelse av forskningstematiske satsinger mv.).
 • Langtidsplan og -budsjett.
 • Samhandling med samfunns- og næringsliv samt være premissleverandør og delta aktivt i samfunnsdebatten.
 • Strategisk samarbeid med partnere nasjonalt og internasjonalt.
 • Organisatoriske justeringer.

Sammensetningen av Fakultetsrådet på HV

Dekan har fastsatt følgende sammensetning for HVs Fakultetsråd:

 • Dekan (leder).
 • Tre UF-representanter.
 • Én TA-representant.
 • Fire eksterne representanter, utpekes av dekan.
 • Tre studentrepresentanter, velges av studentene selv.

Det skal også velges like mange vararepresentanter.

Publisert: Oppdatert: