HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Tverrprofesjonell samhandling og samarbeidslæring - TPS

Arbeidet i helse- og sosialtjenesten krever i dag tverrprofesjonell samhandlingskompetanse i tillegg til profesjonsspesifikk kompetanse. Dette stiller krav til at utdanningsinstitusjonene i tett samarbeid med praksisfeltet legger til rette for at studentene lærer og får erfaring med TPS i studiene.

Bioingeniørstudentene lærer sykepleierstudentene å ta blodprøver

Satsningsområde og mål

  • TPS inn i alle programplaner
  • Øke antallet studenter som deltar i TPS
  • Skissere tverrfaglige møteplasser og læringssituasjoner
  • Etablere TPS-kontaktpersoner ved hvert institutt
  • Styrke TPS-veiledere

Kontaktpersoner

(oversikt over kontaktpersoner for flere institutter kommer)

Nasjonalt TPS-nettverk

TPS-nettet ble etablert 13. mars 2013 og er et norsk nettverk for tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring. Dette er en sammenslutning av helse- og sosialfaglige miljøer ved norske universitet og høgskoler og deres praksisfelt. Den engelske benevnelsen er Norwegian Network for Interprofessional Education and Collaborative Practice (NIPEC). TPS-nettet har oppstått på initiativ fra prosjektgruppa for CAB-nettet. CAB-prosjektet: Collaboration Across professional Boundaries.

Andre aktuelle lenker:

Nettredaksjonen Fakultet for helsefag Publisert: Oppdatert: