meny
søk
English

Instituttrådet

Instituttrådet ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag er rådgivende for instituttlederen. Rådet er oppnevnt for perioden 2016-2020.

Leder: Instituttleder Tor Arne Dahl

Sekretær: Seniorrådgiver Hanne Silje Hauge

Representanter for UF-tilsatte

Førsteamanuensis Anneli Sundqvist (arkivvitenskap)
Stipendiat Kim Tallerås (bibliotek- og informasjonsvitenskap)
Førsteamanuensis Tonje Vold (bibliotek- og informasjonsvitenskap)

Vara: Førsteamanuensis Gerd Berget (bibliotek- og informasjonsvitenskap)

Representant for TA-tilsatte

Seniorrådgiver Anne Drag Tidemand-Fossum (fakultetsadministrasjonen)

Vara: Rådgiver Randi Nøkleby Østvedt (fakultetsadministrasjonen)

Studentrepresentanter

Rune Keisuke Kosaka (Bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap)

Vara: Line Ursula Helgar (Bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap)

Eksterne representanter

Daglig leder Tor Eivind Johansen (KDRS - Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter)
Biblioteksjef Anette Kure (Sarpsborg bibliotek)

Vara: Underdirektør Håvard Kolle Riis (Universitetsbiblioteket, UiO)

Hanne Silje Hauge Publisert: Oppdatert: