meny
søk
English

IDF på Fakultet for samfunnsvitenskap

De tilsattes medbestemmelse utføres gjennom Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtet (IDF), der tjenestemannsorganisasjonene og fakultetsledelsen er representert.

Tjenestemannsorganisasjonene er representert i det lokale IDF-møtet ved følgende tillitsvalgte:

IDF-møtene avholdes i utgangspunktet i forkant av fakultetsstyremøtene. Saker som ikke skal til behandling i styret tas med i disse møtene. Om saksmengden er stor avholdes det også møter etter behov.

Høgskolen har også et sentralt IDF-utvalg.

Publisert: Oppdatert: