HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Open Access

Regjeringens har i 2017 fastsatt nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler: vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelige.

The Moongate, Smithsonians Enid A. Haupt hage

Open Access betyr fri elektronisk tilgang til vitenskapelige forskningsresultater.

"Vitenskapelig" refererer til alle akademiske disipliner. I forbindelse med forskning og innovasjon, kan "vitenskapelige forskningsresultater" bety:

1. fagfellevurderte vitenskapelige artikler (publisert i vitenskapelige tidsskrifter), eller fagfellevurderte, vitenskapelige bøker

2. forskningsdata (data som ligger til grunn for publikasjoner, kuraterte data og / eller rådata)

Veier til Open Access

Gull Open Access innebærer at utgivere gir fri tilgang til vitenskapelige publikasjoner på internett. Kostnadene knyttet til publisering dekkes av forfatter, institusjonen forfatteren er ansatt ved, eller deres finansieringsinstitusjoner.

Grønn Open Access innebærer at fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner gjøres tilgjengelig i åpne arkiver, institusjonelle eller fagspesifikke etter at de har vært publisert i enten tradisjonelle abonnementsfinansiert tidsskrifter eller bøker.

Hybrid Open Access er en modell som blander inntekt fra abonnementsavgifter og publiseringsavgifter. Det gir forfatterne av aksepterte forskningsartikler i et abonnementstidsskrift muligheten til å gjøre denne åpent tilgjengelig umiddelbart etter publisering gjennom å betale en artikkelavgift (APC). OsloMets publiseringsfond dekker ikke utgifter knyttet til hybrid Open Access.

Støtte til å publisere Open Access

OsloMet – storbyuniversitetet har satt av midler til å dekke  utgifter til å publisere Open Access. Det kan også gis støtte til lagring av åpne forskningsdata.

Søk gjerne tidlig i publiseringsprosessen, det muliggjør enklere og raskere saksbehandling.

Forskningsfinansiørers krav om Open Access

Både norske og internasjonale forskningsfinansiører krever at forskning skal være fritt tilgjengelig på internett. Resultatene skal offentliggjøres Open Access, enten man deponerer (egenarkiverer) artikkelen i et åpent arkiv eller ved å publisere direkte i Open Access-tidsskrifter.

Hvordan publisere Open Access

  1. Krever din forskningsfinansiør at du gjør arbeidet tilgjengelig Open Access? Hvis ja, hvilke regler gjelder? OsloMet krever at du egenarkiverer din vitenskapelige artikkel i Cristin. Veiledning til egenarkivering av fulltekst i Cristin.
  2. Vær oppmerksom på Open Access alternativet allerede når du søker om tilskudd, slik at du kan ha med publiseringskostnader i det totale budsjettet.
  3. Finn et Open Access-tidsskrift innen ditt fagområde. The Directory of Open Access Journals (DOAJ) gir en oversikt over Open Access-tidsskrifter.
  4. Velg et Open Access-tidsskrift med høy impact factor eller et tidsskrift som er en del av registeret over autoriserte publiseringskanaler. Her finner du en oversikt over Open Access-tidsskrifter i det nasjonale registeret over publiseringskanaler.
  5. Ønsker du å publisere din vitenskapelige publikasjon i en Open Access kanal, men mangler penger til avgiften, article processing charge (APC) eller book processing charge (BPC)? Det kan også gis støtte til lagring av åpne forskningsdata. Du kan få støtte til Open Access-utgifter fra OsloMet.
  6. Hvis Open Access publisering ikke er et alternativ, publiser i et tidsskrift som tillater egenarkivering. De fleste tidsskriftene vil tillate deg å gjøre en fagfellevurdert kopi av artikkelen din tilgjengelig på nettet.

OsloMets Open Access Policy 

OsloMet – storbyuniversitetet har som mål at resultatene fra forskningen ved institusjonen skal gjøres offentlig tilgjengelige i høgskolens åpne arkiv, ODA, for å sikre en fri meningsutveksling rundt forskningen. Tidsskrifter og skriftserier som utgis ved OsloMet skal følge prinsippene for Open Access om fri tilgang til vitenskapelige publiseringer. Her finner du teksten til OsloMet s Open Access Policy.

Egenarkivering ved OsloMet

OsloMet har som hovedregel at forskere deponerer sine vitenskapelige publikasjoner samtidig som deres forskningsaktivitet registreres i Cristin. Publikasjonene blir rettighetsklarert før de blir tilgjengeliggjort i OsloMets åpne arkiv,  ODA, Open Digital Archive.

Valg av publiseringskanal

OsloMet har som hovedregel at studenter og forskere skal, under forutsetning av faglig likeverdighet, velge de publiseringskanaler som gir friest mulig tilgang til publikasjonene. Bruk gjerne et forfattertillegg som sørger for at du beholder nødvendige rettigheter når du inngår en kontrakt med et forlag.

Vitenskapelige Open Access-tidsskrifter ved OsloMet

OsloMet utgir flere  Open Access-tidsskrifter som utgår fra fagmiljøer ved høgskolen.

Forutsetningen for å opprette et vitenskapelig tidsskrift ved OsloMet er at følgende  retningslinjer følges.

Mer om hvorfor du bør velge Open Access

Tanja Strøm Publisert: Oppdatert:

Ønsker du å publisere open access, men vet ikke hvilket tidsskrift du skal velge?

HiOA dekker Open Access-utgifter (APC)

Statusrapport

HiOA Open Access-rapport 2016:

- 80 % av de fagfellevurderte artiklene er deponert i Cristin

- Av disse er 50 % åpent tilgjengelige i ODA,  https://oda.hio.no

og kan også nås via NORA, http://nora.openaccess.no

- Høgskolens forskere har publisert 23 % av sine artikler i Open Access-tidsskrifter

Open Access policy

Vi anbefaler!

Open Access publiseringstjenester i Norge

Nettressurser