HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ønsker du å publisere Open Access?

Ønsker du å publisere din vitenskapelige publikasjon i en Open Access kanal, men mangler penger til avgiften, article processing charge (APC) eller book processing charge (BPC)? Det kan også gis støtte til lagring av åpne forskningsdata.

Open Access logo

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vil sikre at avgifter til Open Access-publisering ikke er til hinder for ansattes publisering.

Noen Open Access-utgivere opererer med en finansieringsmodell der det er forfatter eller institusjon som bærer kostnadene ved publisering. 

Søknad om publiseringsstøtte i et Open Access-tidsskrift

Søkere må demonstrere at:

DOAJ logo
 • Tidsskriftet er et rent Open Access tidsskrift og registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Tidsskriftet er godkjent på nivå 1 eller 2 i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), publiseringskanaler
 • Forfatteren er korresponderende forfatter
 • Forfatteren har tilknytning til HiOA og HiOA er kreditert på artikkelen

Søknaden sendes inn på epost til adressene: tanja.strom@hioa.no og postmottak@hioa.no

Søk gjerne tidlig i publiseringsprosessen, det muliggjør enklere og raskere saksbehandling.

Søknadsskjema

Oversikt over NSD godkjente Open Access tidsskrifter

Søknad om publiseringsstøtte til utgivelse av en Open Access-bok

Vi gjør oppmerksom på at hele publiseringskostnaden for Open Access-bøker ikke dekkes. Utgivelsen må i tillegg finansieres fra andre kilder.

Søkere må demonstrere at:

doab
 • Boken må være en ren Open Access-bok og må registreres i Directory of Open Access Books (DOAB)
 • Utgiver må være godkjent på nivå 1 eller 2 i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH),  publiseringskanaler
 • Publikasjonen må oppfylle kriteriene for vitenskapelig publisering.
 • Forfatteren har tilknytning til HiOA og HiOA er kreditert i boken.
 • Størrelsen på støtten vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Send en epost til:  tanja.strom@hioa.no

Søk gjerne tidlig i publiseringsprosessen, det muliggjør enklere og raskere saksbehandling.

Søknad om støtte til lagring av åpne forskningsdata

 • Det kan gis støtte til lagring av åpne forskningsdata
 • Størrelsen på støtten vurderes i hvert enkelt tilfelle. Re3data

Send en epost til:  tanja.strom@hioa.no

Søk gjerne tidlig i publiseringsprosessen, det muliggjør enklere og raskere saksbehandling.

Tildeling

Når søknad er innlevert, behandles den fortløpende av "Avdeling for forskning og utvikling".

For mer informasjon, kontakt Tanja Strøm, tlf. 67 23 52 03

Tanja Strøm Publisert: Oppdatert: