HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kompetansesenter for arbeidsinkludering - KAI

KAI er et kompetansesenter for arbeidsinkludering ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Senteret er opprettet i samarbeid med NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder av viktighet for arbeidsinkludering.