meny
søk
English

Klagenemnda ved HiOA

Klagenemnda er institusjonens øverste klageorgan og fatter endelig vedtak i alle studentrelaterte saker som gjelder klager på enkeltvedtak og klager over formelle feil, samt saker som gjelder mistanke om fusk/forsøk på fusk og andre saker som angår utestengning fra institusjonen, og andre saker som følger av lovens eller styrets bestemmelse.

Nemndas mandat følger av universitets- og høyskolelovens bestemmelser på de enkelte saksområder.

Klagenemda skal behandle følgende saker:

 • klager over formelle feil ved eksamen, § 5-2
 • klager i forbindelse med opptak som ikke foretas nasjonalt
 • andre klager fra studenter dersom forholdet er gjenstand for klage etter forvaltningsloven
 • mistanke om fusk og forsøk på fusk, §§ 4-7 første ledd b) og 4-8 tredje ledd
 • utestengning og bortvisning etter § 4-8 første og andre ledd
 • merknader på politiattest, § 4-9 femte ledd
 • utestengning etter skikkethetsvurdering, §4-10 fjerde ledd
 • tvungen avslutning av doktorgradsutdanning, § 4-13 annet ledd
 • klage over ikke godkjent doktorgradsavhandling, § 4-13 fjerde ledd 

Regelverk

Universitets- og høyskoleloven (lovdata.no)

Medlemmer

 • Cand. Jur. Bengt O. Hermansen (leder) og personlig vara Sissel Vatne, 1. september 2015 - 31. august 2019
 • Førstelektor Ragnhild Flittie Onstad og personlig vara førstelektor Øivind Husø, 1. september 2015 - 31. august 2019 
 • Førstelektor Ellen Hjortsæter og personlig vara førsteamanuensis Julia Kohler-Olsen, 1. september 2015 - 31. august 2019
 • Student Marius Thoresen og personlig vara [ikke oppnevnt], 1. september 2017 - 31. august 2018
 • Student Marte Raknerud Hoel og personlig vara Vilde Henningsgård, 1. september 2017 - 31. august 2018

Sekretariat

Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling

 • Marius Fuglum
 • Jannicke Eriksen

E-post: klagenemnd@hioa.no

Møter 2017

Klagenemnda har i utgangspunktet møter ca. en gang i måneden. Melding om møtetidspunkt og eventuelle frister sendes med e-post til fakultetene/enhetene. Det praktiseres løpende saksbehandling, det vil i utgangspunktet si ingen fast dokumentfrist. Fakulteter og enheter skal behandle sine saker uten ugrunnet opphold. 

Møtedatoer høsten 2017 (oversikten blir oppdatert når møteplanen er fastsatt)

 • Møte 9 - 12. september
 • Møte 10 - 4. oktober
 • Møte 11: 15. november
Jannicke Eriksen Publisert: Oppdatert: