HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ ved Høgskolen i Oslo og Akershus som bistår høgskoleledelsen i forhold som er relatert til læringsmiljøet.

Målsetning

LMU har som mål å initiere samt følge opp saker som angår studentenes fysiske og psykososiale forhold ved institusjonen. LMU har som mål å delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljøet og være delaktig i utviklingen omkring spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Vi har kontinuerlige møter og befaringer på fakultetene. Utvalget rapporterer direkte til styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Vi ønsker å høre fra deg dersom du opplever;

 • at klasserom, auditorier, toaletter og andre oppholdsrom har vesentlige mangler eller feil (lyd, lys, luft, temperatur, renhold)
 • at tilgang på datautstyr er utilfredsstillende
 • å ikke få tilstrekkelig informasjon om forhold knyttet til studiet
 • sen saksbehandling eller dårlig studentservice
 • at du har synspunkter på hvordan velferdstilbudene kan forbedres
 • andre forhold som påvirker din studiesituasjon negativt

Kontakt oss på: lmu@hioa.no

Medlemmer 1. august 2015 - 31. juli 2019

Faste medlemmer LMU

 • Knut Patrick Hanevik, LUI
 • Pierre Wijnen, RI
 • Anne Berit Gregersen, Læringssenteret
 • Majken Solberg, TKD
 • Anne Berit Walter, HF
 • Ingrid Stensland SK

Varamedlemmer ansatte

 • Egil Trømborg, TKD
 • Christian Trampe-Evert, RI
 • Ingunn Nilsen, Studieverkstedet
 • Torgrim Eggen, TKD
 • Lise Kleppe, SAM
 • Erik Stewart, SK

Studentrepresentanter 1. august 2017 – 31. juli 2018

Studentmedlemmer i LMU

 • Julie Størholdt Iversen (SAM)
 • Martine Gjerde (SAM)
 • Mariam Butt (SAM)
 • Petter Magnus Jenssen (TKD)
 • Noah Thayalan (HF)
 • Eirik Borander (LUI)

Varamedlemmer studenter

 • Anette Nøsted (TKD)
 • Bendik Kilander (SAM)
 • Karen-Marie Skjæveland (LUI)
 • Eyyubi Paltaci (TKD)
 • Anita Victoria Tønder Iversen (HF)
 • Marius Wiker Aasheim (TKD)

Utvalget består av like mange studenter som tilsatte. Ledervervet skifter fra år til år, mellom tilsatt og student.

I studieåret 2017/18 ledes utvalget av en student. Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering innehar sekretærfunksjonen i utvalget.

Faste observatører i Læringsmiljøutvalget:

 • Kari Jussie Lønning (SiO)
 • HMS enheten (HiOA)
 • Beate Dessingthon (Studentlivkoordinator HiOA)
 • Ingunn Juliane Hjertaas (Tilretteleggingstjenesten HiOA)
Kristin Straume Vivoll Publisert: Oppdatert:

Kontakt LMU

Epost:  lmu@hioa.no

Referater og årsrapporter

Referater og årsrapporter fra LMU