meny
søk
English

Nøkkeltall for HiOA

Publikasjonspoeng

Antall publikasjoner 2014 - 2016 Publikasjonspoeng 2014 - 2016, fordelt på nivå Publikasjonspoeng i 2016, fordelt på fakultet og avdelinger

Kilde: NSD