meny
søk
English
Pilestredet park

Senter for profesjonsstudier (SPS)

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Aktuelle ph.d.-emner

Vi tilbyr vitenskapsteori om våren og profesjonsteori om høsten, samt ulike metodekurs vår og høst.

Oversikt over emner

Organisasjon

Kontakt oss

Besøk: Pilestredet 40, 4. etasje.
Post: Pb. 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo.
Tlf.: 67 23 50 00 (sentralbord HiOA).
sps@hioa.no

Nyeste publikasjoner

Bente Abrahamsen, Peter Forde Hougaard, Aleksander Årnes Madsen, Anne Leseth, Oddgeir Osland og Tatjana Zlatanovic: Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen. HiOA rapport nr. 9 2016

Ekspertgruppa om lærerrollen: Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag. 2016

Jannecke Wiers-Jenssen, Terje Næss, Karl Ingar Kittelsen Røberg og Silje Bringsrud Fekjær: Humanister i arbeidslivet. HiOA rapport nr. 7 2016

Alpers, Lise-Merete m.fl.: International study on nurses’ views and experiences of compassion. International Nursing Review

Henden, Edmund: Addiction, Compulsion and Weakness of the Will: A Dual-Process Perspective. I: Addiction and Choice. Rethinking the Relationship. Heather, Nick and Segal, Gabriel (eds.). Oxford University Press 2016

Mausethagen, S. & Smeby, J.-C. (2016). Contemporary education policy and teacher professionalism. Dent, M., Bourgeault, I.L., Denis, J.-L. &  Kuhlmann, E. The Routledge Companion to the Professions and Professionalism. London: Routledge

Molander, Anders: Discretion in the welfare state. Social rights and professional judgment. London: Routledge.

Skardhamar, Torbjørn, Fekjær, Silje B og Pedersen, Willy: If it works there, will it work here? The effect of a multi-component responsible beverage service (RBS) programme on violence in Oslo. Drug and alcohol dependence volum 169 2016

Thorstensen, Erik m. fl.: Regional Development and Climate Change Adaptation: A Study of the Role of Legitimacy. European countryside. The journal of Mendel University in Brno.

Zlatanovic, Tatjana, Anton Havnes, Sidsel Tveiten: Nurse teachers’ perceived competencies in the context of students’ first clinical placements: A qualitative study. Journal of Nursing Education and Practice.

Alle publikasjoner  

Siste saker i media

Vis flere

Aktuelt

Vis flere

Hva skjer

Vis flere