Meny English

Kåre Heggen

Kontaktinformasjon

Tlf: 70 07 52 16 (HiVolda) / 22 45 27 93 (SPS)

E-post: khe@hivolda.no

Hovedstilling Primary position
Professor, Høgskolen i Volda Professor, Volda University College
Bistilling Secondary position
Professor II, SPS, HIOA Professor II, CSP, Oslo and Akershus University College of Appleid Sciences
Forskningsinteresser Research interests
  • Ungdoms- og utdanningsforskning, med vekt på sosial ulikhet og utdanningsvalg.
  • Profesjonsforskning, med vekt på profesjonskvalifisering
  • Youth- and educational researh, especially about social unequality and educational sociology
  • Studies of professions, especially the qualifying process
Pågående prosjekter Ongoing projects
Deltar i prosjektet Qualifying for professional careers (QPC) 2009-2013 Takes part in the project Qualifying for professional careers (QPC) 2009-2013
Publikasjoner Publications
Bøker og vitenskapelige artikler (Cristin) Books and articles (Cristin)
Verv og veiledning Assignments and advising
  • Leder av masterprogrammet i helse- og sosialt arbeid, Høgskulen i Volda
  • Veileder master- og PhD-studenter
  • Head of the master programme, Institute for social work, Volda University College
  • Supervises master and PhD students
Curriculum Vitae Curriculum Vitae
Senter for profesjonsstudier Publisert: Oppdatert:
Kåre Heggen