HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Elevresultater – mellom kontroll og utvikling.

Velkommen til avslutningsseminar for PraDa-prosjektet, Practices of data use in municipalities and schools.

Sted: Athene, Pilestredet 46 Dato og tid: tirsdag 12. juni 2018 kl. 11.00 - 15.00

I PraDa-prosjektet har forskerne studert hvordan elevresultater tas i bruk i kommuner og skoler.

Les mer om PraDa-prosjektet.

Program

11.00    Velkommen ved Oddgeir Osland, senterleder ved Senter for profesjonsstudier, og

            Sølvi Mausethagen (Oslo Met), Tine S. Prøitz (HSN) & Guri Skedsmo (UiO)

11.10    Jim Spillane: ‘Back to Basics’ for Data in Practice: Individuals, Interactions, and Infrastructure

12.45    Cynthia Coburn: Understanding the role of research and data in reason-giving in central office deliberations.

12.20   Lunsj

13.00    Jan Eric Gustafsson: Användning av data från storskaliga undersökningar för att förbättra undervisning

13.35    Pause  

13.45    Sølvi Mausethagen, Tine S. Prøitz, & Guri Skedsmo: Funn fra PraDa-prosjektet

14.15    Panel og kommentarer fra feltet: lærere, skoleledere, forskere, myndigheter

15.00    Boklansering og forfriskninger

Arrangementet er gratis. Grunnet matservering ønsker vi påmelding via nettskjema.

Velkommen!

Kontakt : Elise Koppang Frøjd