HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Grimen-forelesningen 2018

Hans Joas: The Power of the Sacred. An Alternative to the Narrative of Disenchantment.

Sted: Pilestredet 46, Athene Dato og tid: tirsdag 11. september 2018 kl. 16.00 - 18.00

Hans Joas er professor ved Humboldt-universitetet i Berlin og ved University of Chicago. Joas er sosiolog. Han disputerte 1979 med en avhandling om George Herbert Mead og amerikansk pragmatisme (eng. oversettelse: G. H. Mead: A Contemporary Re-examination of His Thought ). Hans andre avhandling, det som i Tyskland blir kalt “Habilitationsabhandlung”, var den handlingsteoretiske studien Kreativität des Handelns (1992; engelsk oversettelse 1996), som ble fulgt opp med en bok om verdiers opprinnelse og rolle i menneskelig handling og sosialt liv ( Die Entstehung der Werte 1999; eng. oversettelse 2000). Joas har også publisert en bok om krigens sosiologi ( Kriege und Werte , 2000; eng. oversettelse 2003: War and Modernity ) og en studie av menneskerettighetstankens genealogi ( Die Sakralität der Person , 2011; eng. oversettelse 2013). Sammen med Wolfgang Knöbel er han forfatter av en mye  brukt introduksjon til moderne samfunnsteori: Social Theory: Twenty Introductory Lectures .

Sine seneste bøker har han viet til religionssosiologi. I fjor kom Die Macht des Heiligen (Det helliges makt), som ligger til grunn for hans Grimen-forelesning. Her presenterer han et alternativ til Max Webers berømte og innflytelsesrike teori om «die Entzauberung der Welt» («verdens avfortrylling», «disenchantment»). Joas nærmer seg Weber på bakgrunn av klassiske forsøk på å gripe religionen som fenomen – David Hume, William James og Émile Durkheim – og særlig ved å sammenligne ham med en samtidig religionshistoriker og kollega, Ernst Troeltsch. Isteden for Entzauberung – rasjonalisering og sekularisering – er Joas religionshistoriske ledetråd relasjonen makt-religion. Bindingen til det hellige er en av de sterkeste menneskelige motivasjonskildene, og religionen har både maktkritiske og maktlegitimerende potensialer. Det helliges makt både rettferdiggjør og undergraver politisk og sosial makt – og den har ikke forsvunnet med moderniteten.

Om Grimen-forelesningen

Professor Harald Grimen døde i februar 2011 som følge av en feil under en hjerteoperasjon. Med ham mistet norsk filosofi og samfunnsvitenskap en fremragende forsker og lærer. For å hedre Haralds minne vil det bli arrangert en årlig forelesning. Minneforelesningene skal speile Haralds brede interessefelt og gis av fremragende forskere.

Les om tidligere Grimen-forelesninger

Arrangementet er åpent for alle, og krever ingen påmelding. Velkommen!

Kontakt: Elise Koppang Frøjd