HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

"Horizons of opportunity - Unpacking the logics of gendered educational choices”

Liza Reisel (ISF) og Sara Seehuus (SPS) innleder på Senter for profesjonsstudiers´ forskningsseminar.

Sted: Pilestredet 40, 4. et, i Store møterom Dato og tid: torsdag 31. mai 2018 kl. 14.00 - 15.30

Liza Reisel (ISF) og Sara Seehuus (SPS) vil fortelle om sin studie.

Bakgrunnen for studien er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, som delvis opprettholdes av unge menneskers valg av utdanning. Utdanningsvalg er resultatene av en kompleks prosess, og vi forsøker her å rette oppmerksomheten mot ett aspekt ved denne prosessen: den kjønnede normative logikken som opererer ved første valgtidspunkt.

Ved hjelp av data fra et factorial survey-eksperiment gjennomført blant elever i 10.-klasse i Oslo, undersøker vi om jentedominerte, guttedominerte og kjønnsjevne utdanningsprogram varierer i status. Vi undersøker deretter om kjønn i seg selv legger føringer for forestillinger om passende utdanningsvalg, uavhengig av andre faktorer. Til sist undersøker vi hvordan elevenes kjønn og sosiale bakgrunn henger sammen med forestillinger om passende utdanningsvalg for gutter og jenter.

Seminaret er en del i rekken av Senter for profesjonsstudiers´ forskningsseminarer.

Arrangementet er åpent for alle og krever ingen påmelding.

Velkommen!

Kontakt : Professor Fredrik Thue