meny
søk
English

NORDPRO

Nordisk Nettverk for Profesjonsforskning, NORDPRO, er dannet på initiativ av eksisterende forsknings- og utviklingsmiljøer i profesjonsstudier og vil bidra til en fortløpende kunnskapsspredning mellom forskning, utdannelse og praksis.

Formålet med NORDPRO er:

  • Å støtte nettverksdannelse og kunnskapsdeling på tvers av tradisjoner og tilgang innenfor den teoretiske og empiriske forskningen på profesjoner og profesjonalisme
  • Å bidra til utviklingen av den teoretiske og empiriske forskningen på profesjoner og 
profesjonalisme som et internasjonalt og interdisiplinært forskningsfelt
  • Å bidrag til å styrke forskning og utvikling i relasjon til profesjonene, deres arbeidsfelt og utdanninger
Nordpro konferansen 2012
Senter for profesjonsstudier Publisert: Oppdatert: