HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Bli medlem

Personlig medlemskap
Personlig medlemskap gir rett til å delta i forumets aktiviteter (normalt 4 møter/seminarer pr. år.)

Ønsker du å bli medlem?
Årskontingenten i Norsk Arbeidslivsforum er kr 200,-. Send en e-mail til Arbeidslivsforum@afi.hioa.no, så blir du ført opp i vårt medlemsregister og får faktura sammen med øvrige medlemmer. Medlemsmøtene er gratis.

Bedriftsmedlemskap
Denne ordningen gjelder fra 2011: Et bedriftsmedlem (institusjoner og andre virksomheter) har rett til å sende et ubegrenset antall ansatte på temamøtene etter avtale (tilgjengelighet kun begrenset av mulige plasshensyn), og kan stemme for inntil tre personer på årsmøtet. Virksomheter som ser forumets aktivitet som viktig og som ønsker å støtte forumet kan bli Bedriftsmedlem for kr. 2000 pr år.

Ønsker du at din bedrift skal bli bedriftsmedlem?
Send en e-post til Arbeidslivsforum@afi.hioa.no, og oppgi hvem som skal være bedriftskontakt.

 • Forumets Bedriftsmedlemmer er for tiden:
  Legeforeningen
  HR Norge
  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
  Politiets fellesforbund
  Norsk Sykepleierforbund
  NHO Mat og landbruk
  Norsk Ergoterapeutforbund
  Fafo, institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
  Norsk Lektorlag
  Norsk fysioterapeutforbund
  Utdanningsforbundet
  Sintef Teknologi og samfunn
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, v/Arbeidsgiverpolitisk avdeling
  Virke
  Norsk Industri
  Tekna

Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus står for sekretariatet i forumet.

Publisert: Oppdatert: