HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Medlems- og temamøter med presentasjoner/referat


Møter 2016

Møtet 3. mai: Delingsøkonomi - hvordan påvirker dette norsk arbeidsliv?

Møtet 13. juni: Streik i moderne tid? - Hvilke former for lønnskamp vil vi møte i framtida?

Møter 2015

Jubileumskonferanse 19 februar: Samarbeidsforsøkene 50 år: Den norske samarbeidsmodellen - nye bransjer, nye tider

Møtet 10 september: Hvorfor er produktivitetsarbeidet så vanskelig i offentlig sektor? Eller - er det det?

Møtet 10 desember hadde tittelen Norsk Ledelsesbarometer og dagens HR-trender.

Møter 2014

Møtet 27. mars:  Lars E. Haartveit med "Pensjon og arbeidsmobilitet" (PDF) og Geir Veland med  "Det norske pensjonssystemet - til hinder for arbeidsmobiliteten?" (PDF).

20. og 21. mai: hadde vi temamøter i både Oslo og Trondhjem over temaet: Karakterer i arbeidslivet: Siri Bentsen, Statoil, med  "Evaluering av medarbeidere og lag - hvordan sikre utvikling og presentasjoner" (PDF).og Dag Yngve Dahle med  "Orden og oppførsel - karakterer på jobben?" (PDF).

16. september:   Arbeidsmiljøloven - regjeringens forslag til endringer.

Møter 2013

Møtet 12. mars 2013:   "Hva trenger vi ledere til?" (PDF).

Møtet i Trondheim 16. april 2013:   Er innleie av utenlandsk arbeidskraft en trussel for den norske modellen?

Møtet 12. juni 2013: "Fort og riktig - ledelse og styring i offentlig sektor" (PDF).

Møtet 26. september:   "Særaldersgrenser - til glede og besvær..." (PDF).

Møtet 14. november: LEAN PRODUCTION - forbannelse eller velsignelse, for hvem?:

Møter 2012

Møtet 20. mars hadde tittelen:  Hvordan kan partssamarbeid bidra til å fremme gjennomføringen av Samhandlingsreformen? Innledere og presentasjoner:

 • Gudrun Haabeth Grindaker, direktør for helse og velferd, Kommunenes sentralforbund: Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?
 • Solveig Kopperstad Bratseth, nestleder, Norsk Sykepleierforbund: Hvordan kan partssamarbeid bidra til å fremme gjennomføringen av samhandlingsreformen?

Møtet 17. april hadde tittelen:  Arbeidsglede og produktivitet. Innledere:

 • Seniorkonsulent Falk Høstmark fra Ennova Norge AS: Seniorforsker Eivind Falkum.
 • Arbeidsforskningsinstituttet: Arbeidsglede og produktivitet. 
 • Ennova Norge presenterte analysen gjort blant norske bedriftsledere og medarbeidere og tilsvarende analyser fra andre europeiske land fra undersøkelsen ”European Employee Index 2011”, og koblet dette opp mot relevante referanser til norsk virkelighet. Undersøkelsen ble gjennomført blant 5900 medarbeidere som ble spurt om sin arbeidsglede i sitt daglige arbeid.

Møtet 5. juni hadde tittelen : Framtidas arbeidsliv.

Møtet 9 oktober 2012 : "Streik i offentlig sektor 2012 - kunne dette vært unngått?" Innledere: Arne Johannessen, forhandlingsleder i Unio/forbundsleder i Politiets fellesforbund og Lars Haukaas, administrerende direktør i Spekter.

Møtet 27. november hadde tittelen : Målstyring – forbedring, tilsløring eller bare heft? Innledere og presentasjoner:

 • Åge Johnsen - professor i offentlig politikk ved Institutt for offentlig administrasjon, Fakultet for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus: Mål- og resultatstyring i offentlig sektor: Hva er dette, og hvilke alternativer har det?
 • Stein Stugu, Rådgiver/Adviser i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte: Den norske modellen vs. hard HR.

Møter 2011

Møtet 1. mars : Innledere og presentasjoner:

Møtet 9. mai : Tema: Arbeidsmiljøloven og dens arbeidstidsbestemmelser. Innledere og presentasjoner:

Møtet 29. september : Ledelse av kunnskapsorganisasjoner i endrings- og omstillingsprosesser.

 • Tidligere adm. direktør fra Oslo universitetssykehus Siri Hatlen holdt en times innlegg (PDF), og reflekterte om ledelse av kunnskapsorganisasjoner i endrings- og omstillingsprosesser, med utgangspunkt i egne ledererfaringer av kunnskapsbedrifter og i særdeleshet fra Oslo universitetssykehus. 
 • Dette var en unik mulighet til å få innsyn i de komplekse ledelses- og driftsutfordringene som preger helsesektoren generelt og spesielt de store sammenslåinger innen sykehussektoren i Norge. Innlegget ble etterfulgt av debatt og en runde med spørsmål/svar.

Møtet 22. november : Hvorfor bruker ikke næringslivet mer forskning? Innledere og presentasjoner:

Møter 2010

Møtet 1. mars:  Omstillinger og reformer i offentlig sektor. Innledere og presentasjoner:

Møtet 3. mai:  "Hit - men ikke lenger"? - Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet. Innledere og presentasjoner:

Møtet 13. september:  "Tidenes likelønnsoppgjør"?:

Møtet 2. november:   "Hvordan håndterer vi pensjonsreformen?:

Møter 2009

Møtet 3. mars:  Den siste Bøygen – tilpasning til tjenestepensjonsordningene. Innledere:

Møtet 28. april:  Omstilling uten konflikt - er det mulig? Innledere:

 • Johan Tore Solberg, avdelingssjef i HSH arbeidsgiveravdelingen:  "Sluttpakker - er det lønnsomt og nødvendig i dagens krise?" (PDF).
 • Rolf Utgård, Utgård Rådgivning - "Sluttpakker - er det en fornuftig løsning - sett fra tillitsvalgtes ståsted?".
 • Petter A. Knudsen, Seniorrådgiver i Personalhuset AS - "Fra sluttpakke til startpakke - plan for gjennomføring av omstillings- og nedbemanningsprosesser".

Møtet 1. september:  Arbeidslivsforskerne - hva bidrar de med i samfunnet, for næringslivet og fagbevegelsen? Innledere:

Møter 2008

Møtet 27. mars 2008:  Mot bedre vitende? Prestasjonsorienterte avlønningsformer. Innledere/presentasjoner:

Møtet 22. september:  Norsk skole- Hvorfor er vi så gode når vi er så dumme?

 • Gudmund Hernes hold hovedinnlegget. Han tok utgangspunkt i at både læring og produktivitet er begreper som kan ha ulike betydning og at det er viktig å studere utdanning og arbeidsliv i lys av den norske modellen. Deretter overtok Maja Gregersen fra SL som understreket av skolene står overfor store utfordringer. Elisabeth Dahle fra Utdanningsforbundet la vekt på at lærerne og elevene må få muligheten til å vise at de kan – fordi de vil så gjerne! Til slutt vektla Carla Botten-Verboven fra Norsk Industri den produktivitetsgevinst det ligger i det norske samarbeidssystemet, lave avstander mellom topp og bunn i bedriften og en åpen dialog. Dette gjør norske arbeidstakere til gode problemløsere – dialogen og forslagene flyter lett. Norsk arbeidsliv har dermed lave transaksjonskostnader.

Møtet 11. desember:  Arbeidskraftreserven hos trygdede. Presentasjoner fra møtet: 

 • Ted Hanisch (PDF), tidligere styreleder i ISS Personalhuset AS og tidligere arbeidsdirektør i Aetat.
 • Per Brannsten (PDF), NAV - Strategidirektør avdeling arbeid og aktivitet.
 • Arne Lein (PDF), Norsk Handikapforbund.
 • Bjørn Halvorsen (PDF), Spesialrådgiver AID.
Publisert: Oppdatert: