HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

16. september 2014: "Arbeidsmiljøloven - forslag til endringer".

Anders Folkestad og Vibeke Hammer Madsen innleder til diskusjon. Møtet starter kl. 14.30, og varer i ca. to timer.

Er forslagene bare mindre justeringer eller uttrykk for grunnleggende og prinsipielle endringer som får partene opp på barrikadene?

Regjeringen legger opp til en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene gjelder utvidet adgang til midlertidig ansettelse og mindre restriktive arbeidstidsregler (endringer i reglene om overtid, gjennomsnittsberegning, søndagsarbeid, beredskapsvakt, samt utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger). I tillegg adgang for vikarbyråer til å inngå tariffavtale om unntak fra likebehandlingsprinsippet for innleide, og oppheving av kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om lovligheten av innleie. Forslagene kan også ses som en kamp om styringsrett og medbestemmelse, om ledernes muligheter for å lede og fagforeningenes medbestemmelse og mulighet til å bruke veto.

Endringene skal gi økt fleksibilitet i norsk arbeidsliv. Som ventet ønsker arbeidsgiverne endringene velkommen, mens arbeidstakersiden er imot. Regjeringen skriver imidlertid også selv i endringsforslaget at det er usikkert hva en slik lovendring vil føre til. Nasjonal og internasjonal forskning peker i ulike retninger. Vil den forventede «Springbretteffekten» slå til eller ikke? Endringsforslaget går på at endringene vil skape fleksibilitet for alle parter. Stemmer dette? Er norsk arbeidsliv lite fleksibelt?

Ulike næringer har ulike behov, avhengig av blant annet åpningstider og variasjonen i behovet for arbeidskraft over døgnet, uken og året. Hvilke av forslagene er viktigst for arbeidsgiverne, og hvilke er mest problematiske for de ansatte? Hvordan vil endringene (hvis de blir gjennomført) påvirke balansen mellom lønnsomme bedrifter, trygge arbeidsplasser og en effektiv offentlig sektor på den ene siden, og et trygt og familievennlig arbeidsliv på den andre?

Velkommen til foredrag og debatt 16. september!

Se forslag til « Høring om endringer i arbeidsmiljøloven juni 2014»

MERK at dette er adresseforandring! – Arbeidsforskningsinstituttet, og dermed NALFs sekretariat, har flyttet, og denne gangen blir møtet holdt i Stensberggt. 26 , 1. etasje!

Vennligst sendt påmelding, men er du i tvil, kan du gjerne møte opp uanmeldt, vi har god plass.

 VELKOMMEN!

Solveig Hæreid Publisert: Oppdatert: