HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Årets første møte: OMSTILLINGER OG REFORMER I OFFENTLIG SEKTOR

Vi inviterer til medlemsmøte i forumet mandag 1. mars kl. 14 - 16, med innledere fra BI, Forskningsrådet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Årets første temamøte med innledere og diskusjon:

OMSTILLINGER OG REFORMER I OFFENTLIG SEKTOR

Offentlig sektor gjennomgår en rekke omstillinger og reformer. Noen av reformene, som f.eks. NAV-reformen, har vist seg vanskelige å gjennomføre i praksis og har skapt mye uro.

  • Hva er kunnskapsgrunnlaget for omstillingene? Er de basert på oppdatert kunnskap og forskning, behovsvurderinger og/eller politiske føringer, og hvilke interesser makter å gjøre sitt syn gjeldende?
  • Finnes det - og etterspørres det - relevant forskning for beslutningstakerne? Er det balanse mellom oppdragsforskning og mer uavhengig forskning på omstillinger i offentlig sektor?
  • Blir reformene evaluert i ettertid slik at man kan dra lærdom av disse?

INNLEDERE:

· Rune Sørensen, BI

· Hjørdis Sandborg, Helse- og omsorgsdepartementet

· Steinar Kristiansen, Norges forskningsråd

Du kan melde deg på ved å sende en e-post her. Møtet holdes i lokalene til Arbeidsforskningsinstituttet, Stensberggt. 25 A, 5. etasje.

VELKOMMEN!

Med hilsen,

Rolf Utgård, styreleder, Arbeidslivsforum

Har du spørsmål eller kommentarer eller forslag/innspill til tema? Her er kontaktinformasjon  til forumets styre

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: