HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Arbeidskraftreserven blant trygdede

Hva er årsaken til at hverken offentlig eller privat sektor klarer å utnytte arbeidskraftreserven som ligger i de trygdede som ønsker jobb?”


Norsk arbeidslivsforum avholder medlemsmøte torsdag 11. desember 2008.

Møtet finner sted fra kl. 14.00 til 16.00 i lokalene til Arbeidsforskningsinstituttet – Stensberggt. 25 A , 5. etasje.
Påmelding kan gjøres her: arbeidslivsforum@afi-wri.no , innen tirsdag 9. desember.

Temaet er det aktuelle "Arbeidskraftreserven blant trygdede" og spørsmålene som stilles er:

Hvorfor klarer ikke de trygdede som har en viss arbeidsevne å markedsføre sin kompetanse og sine evner, og hvorfor har arbeidsgiverne ikke sett potensialet i denne uutnyttede ressursen?

AID har hatt mange ulike typer lønnstilskudd for å gjøre det billigere for arbeidsgiver å ansette personer med uførepensjon eller som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet. Men man har bare i begrenset grad klart å utløse potensialet.

Det er antakelig problemer knyttet til både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. En side av saken vil være rammebetingelsene, som vel AID først og fremst er ansvarlig for, men en annen sak er jo karakteristika ved de trygdede, og ved arbeidsgiverne.

Følgende personer vil berøre dette tema:


Ted Hanisch
Tidligere styreleder i ISS Personalhuset AS og tidligere arbeidsdirektør i Aaetat

Per Brannsten
Strategidirektør avdeling arbeid og aktivitet, NAV

Tove Midtsundstad
FAFO

Arne Lein
Norsk Handikapforbund

Bjørn Halvorsen
Spesialrådgiver, AID

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: