HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Arbeidslivets organisasjoner og klimaspørsmålet

Medlemsmøte tirsdag 28. oktober 2008 kl. 14.00 - 16.00

Dagens tema er ”Arbeidslivets organisasjoner og klimaspørsmålene” og vi spør: Hvilke roller skal arbeidslivets organisasjoner spille i klimaspørsmålene?

Norsk næringsliv har alle muligheter til å bidra til realiseringen av et lavutslippssamfunn. Klimautfordringene krever nye initiativ og tenkemåter i arbeidslivet, og her vil arbeidslivets organisasjoner spille en viktig rolle som legitimator, inspirator og premissleverandør. Er de rede til det?

Tid: Tirsdag 28. oktober 2008 kl. 14.00 - 16.00
Sted: I lokalene til Arbeidsforskningsinstituttet – Stensberggt. 25A, 5. etasje.

Innledninger ved:
Inger Arvig fra NHO
Olav H. Lie fra LO
Anne Helene Lindseth fra HSH

Påmelding

Velkommen!

Vil du bli medlem i NALF? Send en epost til sekretariatet

Neste møte i NALF: "Arbeidskraftreserve blant trygdede"- torsdag 11. desember kl 14-16

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: