HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Digitalisering - trussel eller mulighet for den norske arbeidslivsmodellen?

Vi inviterer til temamøte i Oslo - 1. mars, og i Trondheim 7. mars. Møtet i Trondheim gjennomføres i nært samarbeid med NHO og LO i Trøndelag. Påmelding til begge møtene.

Digitaliseringen slår innover oss som en enorm bølge. Digitalisering, automatisering og robotisering fjerner arbeidsplasser og de ansattes rolle i arbeidsprosessen, og gjør de tradisjonelle samarbeidsformene i den norske modellen i arbeidslivet overflødige. Eller er det tvert om slik at digitaliseringen er en forutsetning for den norske modellen i framtida ved at virksomheter kan drive lønnsomt i Norge og samtidig gir de ansatte større kontroll over produksjonsmidlene og flere redskaper for påvirkning og likestilling med ledelsen? Eller kan digitaliseringen føre til økt overvåking og styring av de ansatte?

Arrangementet i Trondhjem 7. mars gjennomføres i nært samarbeid med NHO og LO i Trøndelag. I tillegg, i samarbeid med Technoport, et arrangement med tittel " The Human Factor", som arrangeres i Trondheim 8. og 9. mars 2017.

Vel møtt! - Påmelding her, innen 24. februar.

Med hilsen Norsk arbeidslivsforum
Rolf Utgård (styreleder)
Solveig Hæreid (sekretariat)

Solveig Hæreid Publisert: Oppdatert: