HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

"Fort og riktig - Ledelse og styring i offentlig sektor" - temamøte 12 juni kl 14

Hvorfor gjøre det sakte og gærn't når man kan gjøre det fort og riktig? Ledelse og styring i offentlig sektor framstilles ofte som svært utfordrende og med dårlige resultater. Hva gjøres feil?

Forumet inviterer til temamøte
onsdag 12. juni kl. 14 – 16. Påmelding innen mandag 10. juni

Marianne Andreassen mener mulighetene for god ledelse og styring i offentlig sektor er sterkt undervurdert. Med riktig samhandling mellom forvaltning og politikk og mellom ledelse og ansatte/fagforeninger er det mulig å utløse endringskraft internt i virksomhetene, og oppnå gode resultater.

Marianne Andreassen vil fortelle hvordan man kan få dette til.

Marianne Andreassen er direktør for Lånekassen. Andreassen har vært direktør for Direktoratet for Økonomistyring, DFØ (tidligere Senter for statlig økonomistyring 2004 – 2011). Hun har også vært statssekretær og jobbet i Gjensidige Nor og Sparebank1.

V E L K O M M E N

Sted: Stensberggt. 25 A, 5. etg., c/o Arbeidsforskningsinstituttet, i bygget ”Holbergs terrasse” ved Høgskolen i Oslo og Akershus, vis a vis Forskningsrådet.

NALF, 28. mai 2013

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: