HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fra møtet 20. mars om "Samhandlingsreformen"

Innledere fra Kommunenes sentralforbund og Norsk sykepleierforbund belyste aspekter og utfordringer ved partssamarbeid i forhold til Samhandlingsreformen. Se presentasjonene

· Gudrun Haabeth Grindaker, direktør for helse og velferd, KS:

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

· Solveig Kopperstad Bratseth, nestleder Norsk Sykepleierforbund, KS:

Hvordan kan partssamarbeid bidra til å fremme gjennomføringen av samhandlingsreformen?

TEMA: ”Hvordan kan partssamarbeid bidra til å
fremme gjennomføringen av samhandlingsreformen?

Med ’partssamarbeid’ menes her arbeidslivets parter. Men vi kan også inkludere myndighetene; trepartssamarbeidet.

Samhandlingsreformen er i gang - en omfattende og krevende helsereform, som foregår i en sektor preget av sterke profesjoner. Ulike aktørers virkelighetsbeskrivelser kan av ”utenforstående” synes som om man lever på ulike planeter. Reformen byr på både utfordringer og muligheter – konflikt og samarbeid. Hva skal til for å sikre suksess? Kan partssamarbeid bidra til å fremme gjennomføringen av samhandlingsreformen?

Kommunene har en sentral rolle i samhandlingsreformen, og en av de store utfordringene handler om å skaffe tilstrekkelig kompetent arbeidskraft. Vi har invitert to sentrale aktører, KS og Norsk Sykepleierforbund, til å innlede om hva de mener er de viktigste utfordringene for denne reformen og hvordan de selv ønsker å bidra til en vellykket gjennomføring, for både befolkning, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere. Og hva er egentlig en vellykket reform i denne sammenheng?

Tema-ansvarlige: Nina-Merete Kristiansen og Jan Erik Karlsen

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: