HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Halvdags temamøte i Trondheim 16. april om innleid utenlandsk arbeidskraft

- er slik innleie en trussel for den norske modellen? Vi har seks spennende innledere fra ulike sektorer i norsk arbeidsliv!

Vi har gleden av å kunne invitere til temamøte i Trondheim tirsdag den 16. april 2013 kl. 12 - 16. Møtet avholdes på Dragvoll, rom 6341, bygg 6. Temaet for møtet er:

ER INNLEIE AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT EN TRUSSEL FOR DEN NORSKE MODELLEN?

Er det slik at økt bruk av innleid, utenlandsk arbeidskraft påvirker norske arbeidsformer og fungerer kontra-produktivt i forhold til organisering, samarbeid, verdiene og praksis i den norske modellen? Er den norske modellen ute i virksomhetene satt på prøve gjennom denne praksisen, eller er det slik at fagbevegelsen motsetter seg produktivitetsforbedringer fordi man vil bevare arbeidsplasser?

Innlegg av:

Tore M Sellæg, direktør, Norsk industri

Jonas Bals, Fellesforbundet

Stig Winge, Seniorrådgiver, Direktoratet for arbeidstilsynet: Skader utenlandske arbeidstakere seg mer enn norske? Hva viser tallene?

Seniorforsker Gunnar Lamvik, SINTEF Teknologi og samfunn: Den filippinske sjømannen – et familieforetak og redningen for norsk sjøfartsindustri

Ståle Brovold, distriktsleder, Veidekke: Produktivitet – byggenæringens største utfordring

Roar Aas, Fellesforbundet avd. 765: Produktivitet vs. Innleie

Vennligst send en påmelding helst innen fredag 12. april. Tema-ansvarlig fra styret i Norsk arbeidslivsforum: Hanne O. Finnestrand, SINTEF, kan kontaktes på telefon 990 24 720 ved behov. Mer informasjon om forumet finner du på forumets hjemmeside.

Vennlig hilsen Norsk arbeidslivsforum

For Rolf Utgård, styreleder

Solveig Hæreid, sekretariat

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: