HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Høstens første tema-/debattmøte tirsdag 20. september 2011

Tema: Ledelse av kunnskapsorganisasjoner i endrings- og omstillingsprosesser. Siri Hatlen, tidligere adm. direktør fra Oslo universitetssykehus innleder

Dato: Tirsdag 20. september 2011, kl. 14-16.

Vennligst send påmelding innen mandag 19. sept.

Temaet for møtet er:

Ledelse av kunnskapsorganisasjoner i endrings- og omstillingsprosesser

Vi har fått tidligere adm. direktør fra Oslo universitetssykehus Siri Hatlen til å gjøre refleksjoner om ledelse av kunnskapsorganisasjoner i endrings- og omstillingsprosesser, med utgangspunkt i egne ledererfaringer av kunnskapsbedrifter og i særdeleshet fra Oslo universitetssykehus.

Dette er en unik mulighet til å få innsyn i de komplekse ledelses- og driftsutfordringer som preger helsesektoren generelt og spesielt de store sammenslåingene innen sykehussektoren i Norge.

* Hvordan lykkes med reell medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjenesten

* Hvordan forankre prosess og løsninger i fagmiljøene og i hele organisasjonen som skal gjennomføre endringene samtidig som man sikrer god drift

* Krav til ledere spesielt under store omstillingsprosesser

* Hva er nødvendig nivå for endringskompetanse og kunnskap og hvorfor er rett lederadferd avgjørende for å kunne lykkes

* Informasjon om Oslo universitetssykehus anno 2011+

* 3-parts fusjon og fisjon

* Organisering og omfang av driften

* Kompleksitet

* Omstillingsprosessen: Mål og tidsplan

Det vil bli mulighet til en bred debatt og spørsmål etter Siri Hatlens innledning.

Sted:
Stensberggt. 25A, 5. etasje, c/o Arbeidsforskningsinstituttet .

VELKOMMEN!

Med hilsen
Norsk Arbeidslivsforum

Rolf Utgård
styreleder

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: