HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

"Hvordan håndterer vi pensjonsreformen?" - tirsdag 2. november kl. 14-16

Vi får presentasjoner fra lederen i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud, og HR-direktør i Gjensidige forsikring, Per Espen Magnussen.

Er norsk arbeidsliv klar til å håndtere pensjonsreformen?

Send påmelding til møtet her

Vi inviterer til medlemsmøte i forumet tirsdag 2. november 2010 kl. 14 – 16.

Arbeidslinja – og det å få folk til å stå lenger i jobb - er et av pensjonsreformens viktigste suksesskriterium. Det skal lønne seg å jobbe. De økonomiske incentivene er gitt, men i hvilken grad er arbeidslivet klar til å møte utfordringene, og er arbeidslivet mentalt forberedt på de store prinsipielle endringene? Det er også en ut­fordring når mange spørsmål fortsatt er uavklart; bl.a. spørsmål om sykepenger for seniorer som mottar pensjon samt arbeid, skatt og uførepensjon.

Forstår i det hele tatt partene hvordan de nye ordningene vil fungere?

Når medarbeidere forventer og krever å stå lenger i stilling - kan og vil arbeidsgiver tillate det?

INNLEDERE:

· Kari Østerud, leder, Senter for seniorpolitikk

· Per Espen Magnussen, HR-direktør i Gjensidige forsikring

Sted: Norsk arbeidslivsforum, c/o Arbeidsforskningsinstituttet, Stensberggt. 25 A/5. etasje.

VELKOMMEN!

Etter temamøtene blir presentasjonene lagt ut her på hjemmesiden under ”møter og aktiviteter". Her finnes også tidligere presentasjoner.

Med hilsen,

Rolf Utgård, styreleder, Arbeidslivsforum

Arbeidsforskningsinstituttet Publisert: