HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Hvorfor er produktivitetsarbeidet så vanskelig - eller er det det?

Produktivitetskommisjonen vekker opp debatten om koblingen mellom den norske samarbeidsmodellen og produktivitet, særlig i offentlig sektor.

Partene i privat sektor har argumentert for samarbeidsmodellen som en forutsetning for vekst. I Hovedavtalen i Staten fra 1980 var det en forhandlingsmodell som ble valgt framfor en samarbeidsmodell. Kan produktivitet i offentlig sektor skapes uten en samarbeidsmodell? Temamøte 10. september 2015 kl 14 - 16 i: Stensberggt. 26 , 4. etasje.

Innledere:

  • Siri Hatlen, medlem av Produktivitetskommisjonen: Samarbeid og produktivitet i dagens arbeidsliv , og
  • Erik Orskaug, Unio: Betingelser for samarbeid og produktivitet i offentlig sektor .

Vi ser frem til en interessant debatt!

Vennligst send påmelding innen onsdag 9. september.

Solveig Hæreid Publisert: Oppdatert: